ARTIKLER

Sett av datoene: 20.-21. september 2018

Sammen om byen: Nye metoder for medvirkning og samarbeid i byutvikling. På Norsk planmøte 2018 […]

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Norsk BOBY

Landsstyret i Norsk BOBY kaller inn til ekstraordinær generalforsamling for å velge to nye medlemmer […]

Bilder fra Norsk Planmøte 2016

Bilder fra foredrag og diskusjoner under Norsk Planmøte 2016 på Tou Scene i Stavanger

BOBY-prisen 2016

Straume sentrum er vinner av BOBY-prisen 2016! Fra kjøpesenter til by: De bygger Sotra kystby
BYSKIKK OG BYGGEHØYDER: BAF Debattmøte 15. november

BYSKIKK OG BYGGEHØYDER: BAF Debattmøte 15. november

BAF inviterer til åpent debattmøte på Bryggen museum tirsdag 15.november kl. 19.00 i forbindelse med […]

Norsk Planmøte 2016 i Stavanger

Norsk Planmøte 2016: Befolkningspolitikk og boligutvikling – FNs New Urban Agenda i Norge.

Generalforsamling 2016

Vi kunngjør med dette at generalforsamling for Norsk BOBY avholdes mandag 7. november 2016 kl. 17:00 på Hotell Scandic Stavanger City, Reidar Berges gate 7, Stavanger.

Velkommen til Slumkonferansen

Habitat Norge, UD og NORAD inviterer deg til konferansen Hvem eier byen? Eksklusjon og inklusjon. Noen globale utfordringer
Plan 50 år

Planlegge framtiden?
 PLAN 50 år

Åpent debattmøte og feiring av Norsk BOBYs medlemstidsskrift PLAN

Bygningsloven 50 år

FKP og Norsk BOBY markerte 50 år med norsk samfunns- og arealplanlegging.
BOBY-prisen 2014

BOBY-prisen 2014 til St. Olavs hospital

St. Olavs hospital har lykkes i å lokalisere sykehus og utdanning sentralt i byen.
Reidar Aulie (maleri) - Norsk Planmøte 2014

Norsk Planmøte 2014 i Lillestrøm

Siden Grunnloven 1814 har Norge blitt et urbant samfunn. Norsk Planmøte 2014 belyste hvordan urbaniseringen utfordrer våre verdier og idéer.
Norsk Bolig- og Byplanforenings 100-årskonferanse - Fra reform til refleksjon

Norsk BOBYs 100-årskonferanse

Fra reform til refleksjon: Byen som samfunnsproblem, danning av ideer om planlegging, trenger vi reformer?
Norsk Planmøte 2012 - Annonse

Norsk Planmøte 2012 i Bergen

Planlegging flytter grenser: Et samarbeid mellom Norsk BOBY og Hordaland fylkeskommune.
Bybanen i Bergen

Norsk Planmøte 2010 i Oslo

Bokvalitet og bykvalitet: Hvor tett vil vi bo? Marked eller offentlige normer, rammebetingelser, samfunnsbygging og boligfortettingspolitikk.
BOBY-prisen 2010

BOBY-prisen 2010 til Iladalsområdet

Bolig- og byplanprisen 2010 går til Iladalsområdet i Trondheim Prosjektet Iladalen omfatter åpning av 700 […]

Norsk Planmøte 2008 i Trondheim

Bærekraft, markedskrefter, planlegging: Gamle motsigelser - nye muligheter? Dagens overhengende miljø- og klimatrusler stiller særlige krav om- og til - planlegging

BOBY-prisen 2008 til T-baneringen i Oslo

T-baneringen i Oslo mottar BOBY-prisen 2008 fordi prosjektet skårer høyt på ”overordnet strategisk plan”, men […]

Norsk Planmøte 2006 i Oslo

Migrasjon: Nye byer, nye steder – Utfordringer for bolig- og byplanleggingen i et pluralistisk samfunn […]

Norsk Planmøte 2004 i Tromsø

Brudd og omstilling Næringsutvikling, kulturvekst og nyskaping som drivkraft i by- og regionutvikling Norsk Planmøte […]