Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Norsk BOBY

Landsstyret i Norsk BOBY kaller inn til ekstraordinær generalforsamling for å velge to nye medlemmer […]