Styret Bergen BOBY

Styret har ansvar for å arrangere temamøter og årsmøte og ellers den daglige driften av foreningen.

Styret velges etter mandat fra årsmøtet, og består av minimum fire ordinære styremedlemmer og en styreleder.
Ønsker du å stille til valg til Bergen BOBY sitt styre melder du inn din interesse på post@bergenboby.no eller tar kontakt med styrets leder.

Styret 2016/2017 består av:

  • Petter Wiberg – Bergen kommune, etat for byggesak og private planer – 97652366, petter.wiberg@bergen.kommune.no (Styreleder)
  • Karin van Wijngaarden – Bergen kommune, Senior Arkitekt, Plan- og bygningsetaten, Bybaneavdelingen – 91708599, karin.wijngaarden@bergen.kommune.no (Nestleder, leder for arbeidsutvalget)
  • Thomas Leathem – Bergen kommune v/ Bybanekontoret – 93471375, thomas.leathem@bergen.kommune.no (Økonomiansvarlig)
  • Solveig Renslo – Multiconsult –  90167167, solveig.renslo@multiconsult.no (Styremedlem)
  • Dominika Stromska-Nowak – Nærmiljø, Landskapsarkitekt – 92558360, dominika@nermiljo.no (Styremedlem)
  • Lene Berger Henriksen – Rambøll – 98840627, lene.berger.henriksen@hotmail.com (Styremedlem)

Ta gjerne kontakt om du skulle ha noen spørsmål eller innspill til møter og arrangementer!

Meld deg gjerne også inn på gruppa vår på Facebook!

 

Bergen BOBYs logo