Førde Sentrum i Sunnfjord

Sunnfjord BOBY

Sunnfjord Bolig- og Byplanforening (Sunnfjord BOBY) er en ny avdeling i Norsk Bolig- og Byplanforening (Norsk BOBY). Den ble oppretta våren 2017 og vil ha arrangementer fra høsten 2017.

 

Kontakt Sunnfjord BOBY

E-post: Styreleiar Bjørn Are Vollstad: bjorn.are.vollstad@gmail.com

 

Styret i Sunnfjord BOBY

Leiar, Arne Kringlen (Norconsult AS)
 
Kasserar, Julie Daling (Nordplan AS)
 
Styremedlem, Bjørn Are Vollstad (Siv Ark sjølvstendig)
 
Styremedlem, Ørjan Stubhaug (Samfunnsutvikler Naustdal kommune)
 
Styremedlem, Philip Dixon Sandberg (Arealplanlegger Flora kommune)