Velkommen til Slumkonferansen

Habitat Norge, UD og NORAD inviterer deg til konferansen
Hvem eier byen? Eksklusjon og inklusjon. Noen globale utfordringer