Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Norsk BOBY

Landsstyret i Norsk BOBY kaller inn til ekstraordinær generalforsamling for å velge to nye medlemmer til arbeidsutvalget.

Generalforsamlingen vil finne sted 19. september klokka 15.00 i NIBR sine lokaler i Holbergs gate 1, Oslo.

I november 2016 valgte generalforsamlingen nytt arbeidsutvalg i BOBY. To av de nye medlemmene har ikke mulighet til å bidra i arbeidsutvalget lenger. Landsstyret ønsker derfor at generalforsamlingen velger to nye medlemmer til arbeidsutvalget som kan sitte ut perioden for 2016-2018.

Anja Fagereng er leder av valgkomiteen.

Dagsorden

  1. Godkjenning av innkalling

  2. Valg av møteleder

  3. Valg av referent og to personer til å underskrive protokollen

  4. Valg av medlemmer til arbeidsutvalget

Vel møtt!