Hopp til innhold

Landsstyre

Landsstyret består av (jf. § 4 i vedtektene) leder og styremedlemmer
valgt på generalforsamlingen, samt representanter fra hver av de
regionale og tematiske foreningene. Styret utpeker et arbeidsutvalg (AU) med
ansvar for organisasjon, fag, internasjonal kontakt og
lokalavdelingskontakt.

Arbeidsutvalget:

Karin van Wijngaarden – Rambøll, Bergen – (Leder)
Marius Grønning – Institutt for landskapsplanlegging NMBU
Guttorm Ruud – AHO
Guri-Mette Vestby – NIBR
Tanu Priya Uteng – TØI
Mathias Midbøe – Trondheim kommune
Tone Bjørgan Wabakken – Arealplanavd. Hamar kommune
Anita Helstrup – Time kommune
Odd Iglebæk – Journalist/Arkitekt

Representanter for avdelingene

Agder BOBY – Endre Balchen
Buskerud BOBY – Bjørn Egede-Nissen
Bergen BOBY – Petter Wiberg
Bodø BOBY – Jonas Bjørklund
Innlandet BOBY – Petter Mogens Lund
Oslo BOBY – Morten Wasstøl
Rogaland BOBY – Tone K. Doolan
Telemark og Vestfold BOBY – Harald Schulze
Trondheim BOBY – Trine Gjessen
Nord BOBY – Milan Dunderovic
Habitat Norge – Erik Berg

Sekretariat
USBL

Til toppen