Hopp til innhold

Norsk Planmøte

Norsk Planmøte er en stor nasjonal fagkonferanse som arrangeres av Norsk BOBY hvert andre år. Konferansen har utviklet seg til å bli et verdifullt etterutdanningstilbud og en viktig møteplass for både Norsk BOBYs medlemmer og alle med interesse for samfunnsplanlegging og -utvikling.

Les artikler om Norsk Planmøte

Neste planmøte blir arrangert høsten 2016. Følg med for nærmere informasjon!

Norsk Planmøte 1990 – 2014

2014 Lillestrøm

“Demokrati og urbanisering: Om planlegging, verdier og rettigheter i jubileumsåret for Grunnloven”

2012 Bergen

“Planlegging flytter grenser”

2010 Oslo

“Bykvalitet og bokvalitet”

2008 Trondheim

“Bærekraft, markedskrefter, planlegging: Gamle motsigelser – nye muligheter?”

2006 Oslo

“Migrasjon: Nye byer, nye steder: Utfordringer for bolig- og byplanleggingen i et pluralistisk samfunn”

2004 Tromsø

“Brudd og omstilling – næringsutvikling, kulturvekst og nyskaping som drivkraft i by- og regionutvikling”

2002 Oslo

“Boligbygging og boligpolitikk”

2000 Stavanger

“By- og tettstedstransformasjon”

1998 Oslo

“Nye bolig- og byplanidealer i et økologisk perspektiv”

1996 Oslo – København

“Omgivelser og miljøer i forandring”

1994 Bergen

“Infrastrukturinvest-eringer og samfunnsutvikling. Milliardinvesteringer er svaret. Hva er spørsmålet?”

1992 Oslo

“Det norske stedet – utfordringer for fysisk planlegging”

1990 Trondheim

“Byen og miljøet. Utvikling og fornyelse” (Nordisk Planmøte)

Til toppen