Nyhetsbrev 20. Desember 2018

WORKSHOP

14. Februar 2019

Norsk bolig- og urbanforskning

OsloMet – storbyuniversitetet, 25. januar 2019

På vegne av arrangementskomitéen har jeg gleden av å invitere til vårt tredje heldagsseminar om bolig- og urbanforskning fredag den 25. januar 2019.
 
Frist for påmelding/abstract er 31.12.2018.
Påmelding i form av abstract bes sendt til Kristin Aarland på kraa@oslomet.no
 

Nytt vitenskapelig tidsskrift for boligforskning

Tidsskrift for boligforskning er et nytt tidsskrift som kommer med første utgave i november 2018. Det er et tverrfaglig, vitenskapelig tidsskrift som omhandler alle sider ved boligfeltet i Norge, hovedsakelig marked, politikk, sosiale forhold, bomiljø og nabolag. Innholdet vil først og fremst bestå av vitenskapelige, fagfellevurderte artikler, men også kommentarer, debattartikler, intervjuer,

bokanmeldelser og formidlingsartikler. Tidsskriftet henvender seg til forskere, forvaltning, politiske myndigheter og næringsliv, men vil ha en fremstilling som gjør det tilgjengelig for et bredere publikum. Tidsskriftet har som mål å utgi og formidle den fremste forskningen på fagfeltet.

The Urban Dimension of Six Global Agreements: A Critical Reflection

This brief, jointly developed with IIED, provides a critical assessment of how urban development and actors are affected and/or involved in each of the global agreements…

Les mer

10 Terrible Mistakes Made in Suburbia – Architizer Journal
The following grievances arise from some of the worst practices in…
NYHETSBREV FOR STEDSUTVIKLERE
GÅ TIL NYHETSBREVET
Eiendomsmarkedene i Norden
Et kort tilbakeblikk på eiendomsmarkedet i 2018, viser igjen et veldig aktivt transaksjons-år i hele Norden, men med økende forskjeller mellom segmentene, både med hensyn til avkastning og risiko-persepsjon.  Det har blitt vanskeligere å finne de virkelig gode investeringene, og krevende å unngå de dårlige. En hel sektor, inkludert investorene i næringseiendom, både lokalt og internasjonalt, står foran en rekke nye utfordringer og muligheter. Det er forventet større forskjell mellom «vinnere» og «tapere». Dypere analyse, endringer og betydelige investeringer vil være avgjørende…og ikke minst evne til å ta beslutninger og å handle.

På vei inn  i 2019; hvordan ser markedene i Norden ut, og hvordan tror vi de
neste 1-2 årene blir?
 
MELD DEG PÅ
Sted: Posthallen Oslo

Lokalisering av statlige virksomheter på Nord-Jæren

Asplan Viak har på oppdrag fra Kommunal- og moderniserings- departementet kartlagt statlige virksomheters lokalisering på Nord-Jæren. Lokaliseringene er sett isammenheng med føringer i Regional plan for Jæren.

Les mer   

Blir ti ganger så stort som Aker Brygge

 BYGGER EN NY BYDEL PÅ OVER 650 MÅL

– Vårt overordnede mål er å utvikle byen godt. Vi bor jo her og møter folk i byen hver dag, så vi har ikke noe annet valg enn å gjøre dette riktig.
 
Turismen pressar upp Islands
koldioxidutsläpp till rekordnivå
Medan många länder lyckats minska sina utsläpp av klimatgaser har Islands utsläpp ökat markant under de senaste åren. Det visar data för 2016. Island hade ett utsläpp på 16,9 ton koldioxid per person år det året. Genomsnittet i EU var 7,3 ton koldioxid per person. 
 

Milliardtransaksjon i Oslo sentrum

Entra-sjef Arve Regland og fund manager Knut Haraldson i Aberdeen Standard Investments signerer eiendomstransaksjoner til nesten 2 milliarder kroner.
Entra selger tre eiendommer til Aberdeen for 1,1 milliarder kroner og kjøper samtidig St. Olavs plass 5 for 850 millioner.

Det er eiendommene St. Olavs Plass 5 og Tollbugata 1A, Pilestredet 19/21 og Pilestredet 28 som inngår i den store bytteavtalen som børsnoterte Entra gjør med Aberdeen Eiendomsfond Norge I. Mens de tre eiendommene Aberdeen kjøper har en eiendomsverdi på 1,1 milliarder kroner, er eiendomsverdien for St. Olavs plass 5 på 850 millioner kroner. Entra har lenge vært interessert i å kjøpe St. Olavs Plass 5, som ligger rett ved selskapets store utbyggingsprosjekt Tullinkvartalet.

 

FutureBuilt anbefaler:
Åpning av miljøhovedstadsåret

Starten på Oslos år som europeisk miljøhovedstad markeres med en rekke engasjerende aktiviteter som går over en hel helg på SALT. Hele byen er invitert! Plott inn 4.-6. januar i kalenderen og bli med på festen!
 

Knutepunktkonferansen 2019

Tid: 22. jan. 2019
Sted: Radisson Blu Plaza Hotel, Oslo
MELD DEG PÅ

Transformasjon – fra nedlagt industri
til attraktivt byområde

Transformasjon og ny bruk av gamle industriområder har et stort potensial for god stedsutvikling. Mange steder finner vi asfaltjungel med introverte kontorbygg uten liv på gateplan. Hvordan kan disse revitaliseres og bli til attraktive og urbane steder?
 
På konferansen får du blant annet et innblikk i hvordan Carlsberg Byen P/S er i ferd med å transformere det enorme bryggeriområdet der Carlsberg produserte sitt verdenskjente øl i mange år. I 2024 skal transformasjonen være ferdig. Da får København en ny og levende bydel i hjertet av byen, med en dynamisk miks av boliger, arbeidsplasser, butikk- og caféliv, kulturelle tilbud, sportsfasiliteter og institusjoner for barn og unge.

Knutepunktkonferansen arrangeres av
Bane NOR Eiendom i samarbeid med Estate Media.

SE PROGRAMMET