NYHETSBREV 02. NOVEMBER 2020

Fornybar energi som tar hensyn til mennesker og miljø

Norge skal omstilles til lavutslippssamfunn. Mer energi fra både sol, vann og vind er bærebjelker. Utbygging skjer oftere til store protester, og motstanden mot vindkraft øker. Men forskning viser at konflikter kunne vært unngått med varsom arealplanlegging og god miljødesign.

Ny E39 gir klimabomber

Vi besøkte fire av flere hundre myrer som kan bli ødelagt av ferjefri E39.

Alene kan den dypeste myren, som er litt større enn en fotballbane, slippe ut like mye CO₂ som 1700 personer gjør på ett år. Det ligger nærmere tusen myrer langs traseen.

For å vite hvor mye utslipp det kan bli, må hver myr måles.

Hjelp vi bor trangt

Marie bor i et kollektiv for fire på Bislet. Soverommet hennes rommer 5 m², og kjøkkenet er ikke større enn et mindre campingkjøkken fra syttitallet. For dette betaler hun 5800 kroner, pluss en fast strømutgift på 600 kroner.

– Altså, jeg er jo fornøyd, og jeg synes rommet er veldig koselig, selv om det er lite. Prisen er jo over tusen kroner per kvadratmeter. Det er litt mye, sier hun.

Statlig Strømsø-satsing i Drammen

Regjeringen vil skape et samfunn med muligheter for alle ved å forbedre levekårene i byområder med store utfordringer. Derfor har staten og Drammen kommune blitt enige om å inngå et langsiktig samarbeid om områderettet innsats på Strømsø i Drammen.

Norges nest dyreste leilighet er solgte

Fredag skrev Estate Nyheter at boligprosjektet Sommerrokvartalet ble utsolgt i løpet av 3 uker. Den dyreste leiligheten kostet 70 millioner kroner. Prosjektet Sommerokvartalet ved Solli Plass i Oslo rommer totalt 56 leiligheter, og er et samarbeid mellom Aspelin Ramm Eiendom og Strawberry Brothers. Sistnevnte selskap eies av Petter Stordalen og Varner-familien.

Tollefsen satser i Berlin

«Heimstaden» er et av Nordens største boligeiendomsselskap. Mannen bak selskapet, Ivar Tollefsen, er en av Norges rikeste menn. Midt i koronakrisa, når mange har aksjonert for å kreve reduserte husleier, har Tollefsen i stedet kjøpt opp eiendom for mange milliarder.

Non-functioning housing markets in the Nordics

During the last decades, the housing markets in the Nordics have gone through significant changes, its role at the core of the social welfare state being tested. The first session of Nordregio Forum 2020 will gather regional experts, researchers and policy-makers who will address this issue, focusing mainly on solutions from the Nordic region that have been tested and have proven successful over time.

100 meter lang sandstrand i Bjørvika?

Det jobbes med å finne ny plassering for badstuene. Saken vekker samtidig liv i diskusjonen om et eventuelt fotografihus på Sukkerbiten. Stranden skal deles i to. En barnevennlig og langgrunn del og en «voksenstrand», med steintrapp ut i sjøen og dypere vann.

Fredrikstad må få byantikvar

Appell til kommuneledelsen før budsjettforslaget for 2021 legges frem torsdag: «Kulturminnefeltet i Fredrikstad kommune er for stort til å forvaltes av én person.» Alle som jobber med å utvikle et sted bør kjenne historien og vite hvorfor og hvordan stedet er blitt som det har blitt. Siden 1. oktober har Fredrikstad vært uten byantikvar. Hva skjer…

Stifoss og Søndeled
mister kulturminner

– Uten fortsatt kraftproduksjon i Stifoss og på Søndeled vil der trolig ikke finnes ressurser som kan sikre disse viktige kulturminnene for framtidige generasjoner, skriver Kjell Olav Masdalen og Torgrim Landsverk i dette leserinnlegget.

Dobbeltmedlemskap
Norsk Boby og Habitat Norge

Styret i Norsk Boby legger til rette for at enkeltmedlemmer av NBOBY – registrert direkte eller gjennom lokale avdelinger – på frivillig basis ved en lite tillegg sum blir medlem av Habitat Norge med alle rettigheter. Slike medlemmer har stemmerett på årsmøte/ generalforsamling både i…

Pandemic and Cities Report

It is undeniable that we are living through a process of profound epidemiological, social, economic, and political significance. The multiple crises we see emerging take place against a global background of increased isolationism, populist, nationalist and authoritarian style governments across the globe.

We face greater fractures in the multilateral system than we have seen since the Cold war. The UN and the multilateral system are weakening because of constant underfunding, increased tensions, and work…