NYHETSBREV 03. JANUAR 2020


Godt Nytt År!

Globale utfordringer om land og eiendom

Habitat Norge og Statens kartverk samler verdensledende ekspertise på land- og eiendomsforhold i Oslo

I forbindelse med møtet i Det internasjonale styret i UN Habitats “Global Land Tool Network” i Oslo, siste uke i januar, arrangerer Habitat Norge og Statens Kartverk en viktig workshop. Utgangspunktet er at rettferdige land- og eiendomsforhold er en avgjørende faktor for kampen mot sult og fattigdom. Det er godt dokumentert fra en rekke land at landreformer og tilsvarende tiltak legger grunnlag for sosial og økonomisk utvikling.

Workshop’en vil med utgangspunkt i praktiske eksempler og tilnærminger se på hvordan økende utfordringer i økososiale-systemer hvor land og eiendom står sentralt (konflikt, katastrofe, tvungen forflytting, klimaendring osv.) tvinger fram handling. Mulige politiske reformer og tiltak som kan resultere i sikrere eiendoms-forhold (secure tenure/right to housing) for alle innen rammen av Bærekraftmålene og Ny urban agenda vil bli diskutert.

Utfordringene, med utgangspunkt i at vi står ved inngangen til Handlingstiåret for Bærekraftmålene, vil bli drøftet av ledende utviklingsforskere og – byråkrater fra hele verden.  Innledere og diskutanter kommer fra FN organisasjoner som FAO, IFAD og FN Habitat, fra forskningsinstitusjoner som Det tekniske universitetet i Munchen, University of East London, Norges Miljø- og bioviten-skapelige universitet og Senter for miljø og utvikling, samt sivilsamfunnsorganisasjoner som den globale likestillingsbevegelsen Huairou, Den internasjonale føderasjonen for landmålere og «The International Land and Forest Tenure Facility». Workshopen åpnes av visedirektør i FN Habitat – kamerunianeren Victor Kisob.

«Mordet på Perween» (The Rebel Optimist)
Statens kartverk og Habitat Norge viser kvelden før – onsdag 29 januar, kl. 19.00, i «Jungelen» i Torggata 15 / Youngstorget – filmen «Mordet på Perween» (The Rebel Optimist) om arkitekten og aktivisten Perween Rahman. Hun ble i 2013 ble tatt av dage av landmafiaen i Karachi i arbeidet med å utvikle det som i dag framstår som verdens største og mest vellykkede slumoppgraderingstiltak «Orangi Pilot Project». Påmelding er ikke nødvendig.Det er gratis adgang for alle.

Meld deg på workshopen:

“Commitment to Action: Land and Property
Rights for Sustainable Development” 

Torsdag 30. januar, 9.00 til 15.30 

Hammersborggata 9.Oslo.

SE PROGRAM OG MELD DEG PÅ HER

Registrering kan også skje direkte på habitat-norway@gmail.com.

Utfordringer til Oljefondet

Onsdag 11. desember møte representanter fra spanske LA PAH og Habitat-Norge Oljefondet sitt Etikkråd. Med det som utgangspunkt har Habitat-Norge sendt en uttalelse til Etikkutvalget, nedsatt av Regjeringen april 2019. Utvalget skal gjennomgå de etiske retningslinjene for observasjon og utelukkelse av selskaper fra Statens pensjonsfond utland (SPU). Det ledes av professor Ola Mestad. Etikkutvalget skal levere sin utredning innen 15. juni 2020. Frist for innspill til utvalget var 31. desember 2019. (Det løpende arbeidet med å gi råd om observasjon og utelukkelse av selskaper fra SPU ligger hos Etikkrådet.)

Hvitvasking og boligspekulasjon

Ifølge FN er trygg bolig en menneskerett. I stedet kastes de svakeste på gata – mens selskaper og Oljefondet håver inn.

MISTER HUS OG HJEM: Mens profitthøstingen fra verdens boligmarked ekspanderer, ender stadig flere opp uten et trygt sted å bo, til tross for settes årlig 60.000 husstander på gata. Her sees en hjemløs mann i Sacramento i USA.

Tidlig på 1980-tallet gjennomførte den første Willoch-regjeringa en stor endring i norsk boligpolitikk. De opphevde bestemmelsene om at husleia for leiligheter i bygårder bygd før 1938 i Oslo, Bergen og Trondheim skulle være offentlig regulert. Videre åpnet de for fri prissetting og relativ fri omsetning av alle landets borettslagsleiligheter – både de hundre tusener som allerede var bygd og alle som skulle komme etter. Kort sagt, de markedstilpasset boliger i Norge – pluss at de forverret mulighetene for lån i den statlige Husbanken, også for dem med lavere inntekter.

AESOP International – Submission of Project Proposals

In the meeting of the Council of Representatives as well as the General Assembly during the 2019 AESOP Annual Congress in Venice, I have encouraged the submission of proposals for AESOP International projects. Today, I am announcing my encouragement to the AESOP community through our website and newsletter.

XXXIII Conference of the Italian Society of Urban Planners

The XXIII Conference of the Italian Society of Urban Planners will take place in Torino on the 22nd and 23rd June, 2020. The main subject of the Congress will be «Downsizing, Rightscaling. Demographic Contraction and Spatial Reorganization»

IIED best of 2019

As 2019 draws to a close, we’re showcasing some of the content we’ve published during the last 12 months. Our blogs offer an opportunity for IIED staff and guest authors to share their personal views and experiences.

Here are our top ten most-read blogs of the year.
                                                                                                    Les mer

Tollefsen kjøper for milliarder i Tyskland

Den tyske boligporteføljen består av 25 eiendommer med 599 boliger, 48 næringslokaler og 36 parkeringsplasser. Eiendommene er i Berlin og Bielefeld og har et totalt utleiebart areal på 44 650 kvadratmeter.

Rivingen av Y-blokka

Vedtaket om å rive Y-blokken blir ikke omgjort. Departementets konklusjon er at tillatelsen ikke er i strid med internasjonale konvensjoner.

Selger eiendom i Tyskland

Oljefondet har signert en avtale om å selge to kontorbygg i München.
Transaksjonen er verdt rundt 3,9 milliarder kroner.

Les mer

Økning i antall usolgte boliger

FLERE USOLGTE BOLIGER: Siden midten av oktober er det solgt 2.547 nye boliger, ifølge en melding fra ECON Nye boliger. FOTO: GARD SETSAAS

Nyboligsalget har økt noe, men det legges fortsatt ut flere boliger enn det selges.

Siden midten av oktober er det solgt 2.547 nye boliger, ifølge en melding fra ECON Nye boliger.Dette er fem prosent flere enn samme periode i fjor, men 11 prosent færre enn forrige tomånedersperiode. Nyboligsalget har økt noe, men det legges fortsatt ut flere boliger enn det selges. Dette gir en klar økning i beholdningen av usolgte boliger.

Salget siden oktober utgjør 13 prosent av boligene som har vært til salgs. Dette er to prosentpoeng lavere enn forrige tomånedersperiode, og ett prosentpoeng lavere enn samme tid i fjor.

Ja til skilsmisseboliger

Birk & Co møtte motstand hos Plan- og bygningsetaten, men Bystyret sa ja til det mye omtalte prosjektet med totalt 130 leiligheter.

En annerledes arkitekt

Arkitekt Carsten Boysen kjempet en hard kamp for en mer rettferdig boligpolitikk. Nå svever spøkelset hans rett inn i vår egen tid.

Liten, grønn og annerledes

Tingvoll kommune har fått ti konkrete anbefalinger til et bedre kommunesenter. Nå er jobben å følge anbefalingene, ett for ett. 

Synnøve Nes er kommunens prosjektleder for Tettstedprosjektet i Tingvollvågen og sekretær for evalueringsgruppa.

Disse ti anbefalingene gir oss retning til å utvikle et attraktivt kommunesenter for framtida. Flere ting har allerede endret seg siden vi startet, nå er har eksempel Tingvoll Fjordhotell fått nye eiere og det nye legesenteret ved fjorden bygges. Da er det naturlig at vi i kommunen prioriterer plassen mellom disse to bygningene som det første konkrete delprosjektet i denne utviklingsfasen. Vi håper på et godt samarbeid særlig med næringslivet i dette prosjektet, som også inkluderer en ny forbindelse til fjorden, sier hun.

Les mer

PBE om Spektrums høyhus

MÅ BIDRA POSITIVT: PBE mener at høyhusene i området må komplementere hverandre og bidra til en positiv opplevelse. Til høyre det foreslåtte bygget «Oslo Solar» i regi av Entra. Ill: LPO arkitekter.

Stiftelsen Norges Varemesse ønsker å utvikle Oslo Spektrum videre til et fullverdig kongressenter. Planen inkluderer et høyhus med tilnærmet lik høyde som Oslo Plaza og Posthuset. Der skal det tilrettelegges for arealeffektive kontorarbeidsplasser.

I november var Stiftelsen Norges Varemesse i møte med Plan- og bygningsetaten. Av referatet fremkommer det at etaten vektlegger «at høyhusene i området må komplementere hverandre og bidra til en positiv opplevelse i området».

– Et nytt høyhus på Spektrum bør uttrykksmessig kunne forene høyhusene i området, uten å kopiere Plaza eller Postgirobygget, men samtidig bidra til et samlende og helhetlig uttrykk, uttalte PBE,

Copyright © Norsk Bolig og Byplanforening

Vår epostadresse er:
post@boby.no

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*