NYHETSBREV 04.FEBRUAR 2020

VIKTIG: OBOS-sjefen mener det er viktig for hele regionen at den nye motorveien bygges. Ill.: Statens Vegvesen

 

 

Tusenvis av nye boliger og arbeidsplasser i fare

– Uten ny E18 stopper utbyggingen av nasjonalt viktig by- og næringsutvikling.

 

Stortinget skal i mars vedta en utbygging av ny E18 fra Lysaker til Ramstadsletta i Bærum, den såkalte Vestkorridoren. I forbindelse med sluttbehandlingen har det oppstått usikkerhet rundt prosjektet, både Oslo kommune og Viken ønsker å stoppe prosjektet slik det er planlagt.

Negativ til boliger langs E18 på Skøyen

– En fullstendig rasering

Bymiljøetaten mener i utgangspunktet alle feltene langs E18 på Skøyen er uegnet for bebyggelse med bruksformål som er følsomt for luftforurensning.
Ullern båtforening protesterer mot områdereguleringen for Skøyen. Foreningen med 750 medlemmer mener hele dens eksistens er truet.

Bergensfjorden er en park

Byplanlegger Åsa Haaland vil at Bergen skal få byfjordgartner. – Å øke kunnskapen om havet vil knytte oss sammen som mennesker, sier hun.

100 arkitekter vil tegne Sentrum brannstasjon

Et av de 100 budene på hvordan en den nye hovedbrannstasjonen i Oslo kan bli. Byggherren ønsker seg et signalbygg på tomten på Festningsallmenningen, like ved siden av Havnelageret i Bjørvika. Illustrasjon: Omsorgsbygg Oslo KF

Omsorgsbygg Oslo KF skriver i en pressemelding at de var overveldet over antallet tilbud som hadde kommet inn innen fristen, på å tegne den nye brannstasjonen i Oslo. Brannstasjonen skal ligge i Bjørvika, og etaten mener det har bidratt til interessen. Det er dagens hovedbrannstasjon ved Arne Garborgs plass som skal flyttes for å gi rom for det nye regjeringskvartalet.

Les merOslobygg 2,5 mill m2

Bystyret i Oslo har opprettet det nye kommunale foretaket Oslobygg KF, som får ansvar for bygging og drift av alle nye formålsbygg i kommunen.

Spørreundersøkelse!

Habitat Norge er en tematisk avdeling i Norsk Bolig- og Byplanforening med fokus på by- og bosettingsspørsmål i et globalt perspektiv med vekt på bærekraftig utvikling, lokal deltagelse, samt bedring av levekårene for fattige.

Våren 2020 skal Habitat Norge vedta sin strategi for perioden 2020-2024. I forbindelse med utarbeidelse av strategien gjennomføres en spørreundersøkelse blant medlemmer og andre interessenter knyttet til vårt arbeid. Vi håper du tar deg tid til å svare på undersøkelsen innen 10. februar – det tar ca. 5 min

Svare på undersøkelsen

This year RUAF is celebrating 20 years in urban agriculture and urban food systems. Since May 2019 RUAF is hosted by Hivos.

Time to update the website! Visit the new RUAF website, where resources that will help you advance the urban food movement in cities worldwide are available for free and can be easily filtered by type, focus area and region. Read on for some highlights.

Take a look at the ruaf.org new website

Vill eiendomsspekulasjon i Bergen

Eiendomsinvestorene kaster seg over Bergen sentrum. Omsetningen av sentrumseiendommer har aldri vært høyere slår daglig leder Lars Erik Wirsching i WPS Næringsmegling fast.  Det har vært rekordhøy aktivitet i Bergen sentrum gjennom 2019, med et samlet transaksjonsvolum på hele 4,5 milliarder kroner.

ESPON workshop:
The future of the Baltic Sea Region

How regions and cities in the Baltic Sea region will possibly look like in 2050? How can territorial scenarios assist strategic/territorial planning?

On behalf of the ESPON BT2050 project, Nordregio is inviting planners, regional and local authorities and policy coordinators to the ESPON workshop on the future of the Baltic Sea region, which will focus on the results of ESPON BT2050 project.

The seminar/workshop is mainly targeted to the practitioners working in the Baltic Sea region, within Maritime Spatial Planning, as well as the Policy Areas and Horizontal Areas Coordinators of the EUSBSR.

Read more about the event

Ny rapport:

Utenlandske arbeidstakere utnyttes og utbytte fra kriminalitet investeres i eiendom

Utnyttelse av utenlandske arbeidstakere og unndragelse av skatt og avgift er nå de to vanligste formene for arbeidslivskriminalitet. Det kommer frem i en fersk situasjonsbeskrivelse om arbeidslivskriminalitet i Norge i 2020.

Boligaksjon i Kairo

Ibrahim jobber med retten til bolig og er etterforsker for den egyptiske menneskerettighetsorganisasjonen Egyptian Commission for Rights and Freedoms (ECRF). Jobben hans er å dokumentere hvordan egyptiske myndigheters boligpolitikk bryter med befolkningens grunnleggende rettigheter til trygghet og beskyttelse. Mange blir utsatt for nådeløse tvangsutkastelser eller blir fratatt muligheten til å skaffe seg et trygt hjem. Grunnet dette arbeidet ble Ibrahim arrestert av egyptiske sikkerhetsstyrker på åpen gate i juni 2019. Han «forsvant» i 167 dager uten at familien visste hva som hadde skjedd med ham.

Hvor Stavanger-arkitekter bor

Flest Stavanger-arkitekter bor i sentrumsnære eneboliger – gjerne tegnet før 1930.

Les mer

KLP nest største på  eiendom i Trondheim

På kort tid er de blitt Trondheims nest største private eiendoms-besitter.

Vi skulle gjerne kjøpt mer, så hvis det dukker opp interessante eiendommer eller tomter ønsker vi å være med, sier KLP-sjef Ruth Hege Falch Havdal.