NYHETSBREV 04. MAI 2020

Habitat Norge i Utviklingspolitisk spørretime!

 

 

Onsdag 29. april gjennomførte Forum for utvikling og miljø en utviklingspolitisk spørretime med Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein. 11 organisasjoner møtte å Sentralen, godt innenfor smittevernsreglementet, for å stille spørsmål til Statsråden. Blant organisasjonene var Habitat Norge som var representert med styreleder Erik Berg.

Her følger spørsmålet Erik stilte, samt en slags oppsummering av svaret til Ulstein:

Urbanisering er en megatrend og utgjør en viktig mulighet for fattigdomsreduksjon, økonomisk og sosial utvikling både i byene og på landsbygda dersom den håndteres riktig. Men i dag ser man at antall fattige og marginaliserte i byer bare øker. Svært lite av norsk bistand går til utviklingstiltak i byer. Norge har de siste årene redusert bevilgningen til UN-Habitat med nesten 2/3. Støtten til urbane grasrotorganisasjoner er fjernet og medlemskapet i «Cities Alliance» strøket. 

Hvordan skal regjeringens utviklingspolitikk bidra til å forbedre levevilkårene og styrke menneskerettighetene til de cirka 1 milliard menneskene i verden som nå bor i slumområder?

Utdrag av Statsråd Ulsteins svar:
Regjeringens politikk er fattigdomsorientert, og vi prioriterer land. Det er riktig at vi ikke har hatt noen spesifikk politikk på urbanisering eller forskjellen på urbane og rurale utfordring, men den er heller knyttet til de mest sårbare. De fattigste. Eksempelvis treffer våre programmer for vaksine og utdanning for jenter både urbane strøk og på landsbygda. Her er det kanskje et punkt hvor man er uenige, for vi kunne ha gjort andre prioriteringer og sikta enda mer inn på slumområder.

Dialogen som vi har med myndigheter og sivilsamfunnsorganisasjoner, viser at mye av midlene går til storbyene og sårbare urbane områder.

Du kan se hele seansen her
Erik Berg sitt spørsmål kommer ca ved tid 49.00. Verdt en titt!

Norsk plan for bærekraftsmålene må endre Norge!

Norge skal nå få en nasjonal handlingsplan for FNs bærekraftsmål. – En veldig god nyhet, sier daglig leder i Forum for utvikling og miljø, Kathrine Sund-Henriksen, som forventer at planen forandrer Norge.

Største husleiestreik på over 100 år

Mens det foregår en massiv dekning av de amerikanske protestene mot koronatiltakene, er det få medier som har notert seg at boligaktivister og leietakere nå planlegger den største felles husleiestreiken i New York på nesten hundre år. Datoen for streiken er satt til 1. mai og er et «rop om verdighet», skriver spaltisten Natasha Lennard i The Intercept.

76 meter i Landbrukskvartalet

Landbrukskvartalet ligger i et område hvor det skal være lav bebyggelse. Oslo kommune sa blankt nei til det 107 meter høye bygget som ble foreslått i 2018.

Boligprodusentene vil ha statlige C19-garantier

Antall kontrakter som enten er kansellert eller utsatt øker kraftig, ifølge Boligprodusentenes Forening. Nå ber bransjeforeningen om økte utlånsrammer til Husbanken og en statlig forsikringsordning for usolgte leiligheter for å holde trykket oppe i boligproduksjonen.

Ellen de Vibe på glattcelle

Tidligere plan- og bygningssjef satt på glattcelle etter lenkeaksjon – mener det fortsatt er håp for Y-blokka. Aksjonen varte i seks timer før den ble stanset av politiet. Da ble Ellen de Vibe tatt med til Politihuset på Grønland og satt på glattcelle.

Intercity priser «eksploderte»

Rapport: Prislappen på Intercity-prosjektet eksploderte fra 12 til 40 milliarder på syv år – regjeringen vil ha flere svar.

Les mer

Webinar:

Er ombruk en omvei til sirkulær økonomi?

Mange ønsker å ombruke byggevarer for å bidra til sirkulær økonomi. En ny rapport viser at det foreløpig er mer lønnsomt for samfunnet å redusere byggavfallet.
Meld deg på webinar om ombruk 20. mai

Slik rammer arbeidsløsheten

Fem grafar som forklarer korleis arbeidsløysa rammar norske arbeidstakarar Personar i 20-åra og dei som jobbar innanfor reiseliv og transport, er hardast ramma.

OBOS tilbyr seg å ta boliger i innbytte

OBOS tilbyr nå å ta boliger i innbytte ved kjøp av ny bolig. Vi skal gjøre det trygt å selge og kjøpe bolig, sier OBOS-sjef Daniel Kjørberg Siraj. Ordningen er et forsøk på å ta vekk usikkerheten i boligmarkedet som følge av C-19.

Gamlebyen 2032 – forslag til strategisk perspektivdokument for Gamlebyen

Etter en svært god prosess som har involvert et bredt spekter av involverte i og utenfor Gamlebyen er vårt strategiske perspektivdokument for Gamlebyen ferdig, og ble idag oversendt Fredrikstads politiske og administrative ledelse.
Foreningen Gamle Fredrikstad og Gamlebyen Gaardeierforening tok i vinter initiativet til å utarbeide et strategisk dokument for Gamlebyen.

Utredning om leieboliger i Norge

Leieboerforeningen har på oppdrag fra KMD foretatt en utredning om forholdene på leiemarkedet og utviklingsmuligheter.

Post-pandemi innsats

Det viktigste vi kan lære fra planlegging og gjenoppbygging etter kriser – som kriger og pandemier, er at de både gir store muligheter og at alt ikke nødvendigvis må bli som det var, skriver arkitekt Sven Erik Svendsen.

Europeiske byer hastebygger sykkelveier etter koronakrisen

Milano, Berlin og Roma satser på sykler og bilfri by for å unngå kaos når byene gjenåpner etter nedstengningen.

Copyright © Norsk Bolig og Byplanforening

Vår epostadresse er:
post@boby.no