Nyhetsbrev 05.08 2020

 


 

Seminar Invitation:

A Change of Mindset?

Perspectives on Place and Architecture as a Collective Art

Habitat Norway has the pleasure of hosting the seminar A Change of Mindset? Perspectives on Place and Architecture as a Collective Art, a follow up to a two-day conference which took place in Trondheim in collaboration with the Norwegian University of Science and Technology (NTNU) in 2018.

The Oslo seminar will focus on bridging the global mission of Habitat Norway’s work with the local challenges related to architectural and urban praxis. The point of departure is how the approach to place and architecture is presented in the theory of place by architectural thinker Christian Norberg-Schulz. Only by exploring the significance of the unmeasurable qualities of place, we can preserve the architecture of history, and find a new inclusive architecture for all – an architecture that opens for our experience of belonging.

Les mer

Register for the seminar

Mathare, ikke i våre hjerter?

En mer enn tretti år gammel tradisjon brytes i sommer. Det kommer ingen jente- og guttelag fra Mathare-slummen i Nairobi til Norway Cup. Både i Norge og Kenya er slike turneringer avlyst på grunn av covid-19. Mens våre ungdommer er i ferd med å begynne trening og kamper, blir ungdommer i Mathare skutt på av politiet. De siste ukene er 17 drept. Den siste var en 13-åring som lekte.

Gi meg solen!

Du har kommet hjem fra en utenlandstur. Du sitter i koronakarantene i første etasje i en liten leilighet midt i byen med utsikt til leiligheten vis-à-vis, åtte meter unna. Leiligheten vender mot nordøst. Sola når aldri inn til deg. Gjenskinnet fra vinduer lenger oppe, «fattigmannssola», er det eneste som lar deg ane at dagen går. Ikke rart om du går på veggen og istemmer sluttreplikken fra Ibsens «Gjengangere».

Skrevet av: Jon Guttu – jon.guttu@gmail.com

650 tomme kommunale leiligheter i Oslo

Av Boligbyggs 11.000 leiligheter i Oslo står rundt 650 tomme, ifølge en oversikt fra Dagens Næringsliv. Blant annet venter en hel blokk på Tøyen på renovering.

Les mer

Bygården blir en pengemaskin

Pengene kommer til å renne inn i aksjeselskapet i Bogstadveien der Odd Ekholt og Carl Erik Krefting har sikret seg 50,6 prosent av aksjene. Advokaten for mindretallsaksjonærene varsler søksmål.

Leietakere har ikke råd til depositum

Leieprisene i Oslo fortsetter å øke på tross av at mange leietakere sliter med økonomien. – Det er vel heller ingen grunn til å tro at situasjonen vil bedres nå som mange opplever et stort inntektstap, sier Anne-Rita Andal fra Leieboerforeningen.

Les mer

Oslo kommune
tar bygård på forkjøpsrett

Oslo kommune vil bruke forkjøpsretten på en leiegård på Sandaker. Nå ligger det an til strid om hva kommunen skal betale for bygården.

AUF vil ha høyere boligskatt

AUF ønsker å få Ap med på ny og radikal boligpolitikk – som betyr høyere skatter for boligeiere. Målet er at flere skal komme inn på boligmarkedet.

Les mer

Bikuber for studenter

Steinan studentby består av 30 småhus og to blokker, men boligene kunne like gjerne vært en bikube.

Mer plass til statsansatte

– Trenden er klar: Nye statlige bygg planlegges for åpne kontorløsninger, til tross for at forskningen er tydelig på at åpne kontorløsninger fungerer dårligst for dem som utfører «konsentrasjonskrevende arbeid over tid», skriver Guro Lind.

Ikke bygg over 500 meter i Kina

Kinesiske myndigheter har sendt ut et skriv som slår fast at å plagiere, imitere eller kopiere bygningsdesign vil forbys i alle bygg rettet mot offentligheten. Dette gjøres for å promotere lokale, kinesiske design, skriver BBC.

Tomt for for god sand og grus?

Sand er ikke sand og sand fra Sahara er til liten nytte. I fjellandet Norge kan det virke som om vi har glemt at sand og pukk ikke er fornybare ressurser. Milliard-verdier kan falle i grus.

BYLIVKONFERANSEN 2020

Samspillets kunst – inkluderende stedsutvikling.
Velkommen til Narvik 22.-23. oktober!

Hvordan vi kan få til bedre samspill i by- og stedsutviklingen både innad i kommunen og i regionen som helhet?

Samspillets kunst handler om involvering og inkludering i en prosess som sikrer mangfold og skaper gode møteplasser for alle. Å ta vare på og bygge videre på stedenes ressurser og kvaliteter kan være en god strategi.

BYLIVkonferansen 2020 vil presentere mindre og mellomstore byer som går foran og viser vei for hvordan vi kan skape inkluderende, bærekraftige lokalsamfunn. Bli med og la deg inspirere gjennom aktiv deltakelse på parallellsesjoner og foredrag fra lokale og nasjonale aktører.

Les mer

BYLIVKONFERANSEN 2020

Reguler boligmarkedet!

Torill Eidsheim (H) beskriver i Klassekampen 31. juli ideen om en tredje boligsektor som fantasiløs, utdatert og ikke-fungerende. I virkeligheten er det dagens (manglende) boligpolitikk som ….

Les mer