NYHETSBREV 28.02 2019

OBOS trekker storprosjekt på Ensjø
Plan- og bygningsetaten syntes utnyttelsen med 361 boliger ble for høy. Nå vil OBOS forholde seg til eksisterende regulering.

78 prosent mer boligbygging i nord

I 2018 ble det igangsatt bygging av 513 boliger i Finnmark. Dette er en økning på 78 prosent i forhold til året før, og godt over gjennomsnittet de siste ti årene.

NTP 2022-2033.
Invitasjon til å komme med innspill om hovedutfordringer på transportområdet.

Samferdselsdepartementet viser til brev av 11. januar 2019 om ny prosess og organisering av arbeidet med neste Nasjonale transportplan, der det bl.a. fremgår at vi vil be fylkeskommunene, de største bykommunene og Sametinget om innspill til NTP-arbeidet….

Les mer

FULLT TRØKK I TRONDHEIM SENTRUM


Trondheim kommune har for tiden to store parallelloppdrag gående, Framtidsbilder Trondheim sentrum 2050 og Nyhavna. Vi har tatt en prat med Grete Kristin Hennissen, avdelingsleder Indre by, Byplankontoret i Trondheim og planlegger Nadja Sahbegovic på byplankontoret for å høre mer om prosessen.

BYLIVsenteret bistår som prosessveileder i begge parallelloppdragene og leder evalueringskomiteene.

Hvorfor har dere valgt parallelloppdrag som metode i denne byutviklingsprosessen?
Parallelloppdrag gir en unik mulighet å få belyst og utredet flere ideer og forslag. Kommunen har selv grundig kartlagt og analysert hele Trondheim sentrum, og lagt overordnete føringer. Nå ønsker vi hjelp utenfra….
Forhandler med husokkupantene
Urbanium vil tilby okkupantene av Hausmanns gate 40 i Oslo en 10 års leiekontrakt med en månedsleie på 23 000 kroner for hele gården. Men selskapet har én betingelse.
Fylket sa NEI:
Ville rive og bygge nytt
– Ingen grunn til at dette ikke kan restaureres
BAMBLE: Veien mot en eksklusiv splitter ny enebolig i Tordenskioldsgate i Langesund kan bli vanskeligere for Mustad bygg enn først antatt.
 

Det er klart etter at Bamble kommune har bedt om en uttalelse fra kulturminnevernet i fylket vedrørende utvikling av Tordenskiolds gate 10. Eiendommen Mustad bygg kjøpte i fjor sommer for 4,2 millioner kroner. 

I november orienterte de politikerne i Bamble om at de planla å rive huset og bygge opp et nytt erstatningsbygg. De argumenterte med at huset har vært gjenstand for en rekke endringer både innvendig og utvendig opp igjennom årene. Videre at tilstanden på grunn av senere ombygginger gjør bygget for dårlig til å rehabiliteres.

Les mer

Nytt, nordisk forskningsprogram for bærekraftig byutvikling og smarte byer

Forskere som arbeider med bærekraftige samfunn inviteres til å delta i et nytt, nordisk forskningsprogram om bærekraftig byutvikling og smarte byer. Første utlysning er planlagt i mars 2019, med kort søknadsfrist.
Byutvikling verdt milliarder
SKÅRERBYEN: Utviklingen av tettstedet Skårer i Lørenskog er i full gang, med Selvaag som den desidert største aktøren. De skal bygge 1.100 leiligheter i det de kaller Skårerbyen. Ill.: Selvaag
 

Utvidelsen av tettstedet Skårer like sør for Lørenskog sentrum begynte så smått med 80 leiligheter i 2005. Reguleringsplanen for området tilsier rundt 2000 nye boliger her – enn så lenge. Og i 2018 vedtok kommunestyret byggehøyder på opptil ni etasjer.

Selvaag Bolig er den største aktøren på Lørenskog og på Skårersletta. I prosjektet de kaller Skårerbyen starter hvert øyeblikk bygging av de første 1.100 leilighetene. Historisk er dette ett av selskapets største prosjekter. I november la de ut to blokker for salg, og ytterligere to i februar.

– Hittil har vi solgt 81 av totalt 119 leiligheter i disse blokkene med opptil seks etasjer, noe som tilsvarer 55 prosent av totalverdien. Noen få salg til gir oss 60 prosent og dermed er vi i mål lenge før skjema. Byggingen starter ganske snart, så er planen å holde på i ti år, sier salgssjef Stian Møller-Karlsen i Selvaag Bolig.

Les mer

Det nærmer seg for Regjeringskvartalet
 

– Vi har ferdigstilt skisseprosjektet og er i gang med forprosjekt. Det er forprosjekt, sammen med den eksterne kvalitetssikringsrapporten, som er grunnlaget for behandling i Stortinget. Hvis de folkevalgte gir sin støtte til planene, ser vi for oss byggestart i 2020, sier prosjektdirektør Knut Jørgensen i Statsbygg i dagens pressemelding.

Vinnerforslaget fra plan- og designkonkurransen i 2017, Adapt av Team Urbis, er ifølge pressemeldingen i skisseprosjektfasen videreutviklet, forbedret og konkretisert. I fjor høst ble det klart at regjeringen gikk inn for at kvartalet skal være en nedjustert og trinnvis utbygging av vinnerforslaget.

Les mer

Seasonal tourists and second homes boost local economies, but challenge local service planning

Estimates show that about half of the population in the Nordic count…