NYHETSBREV 29. NOVEMBER 2019


Frister NRK med sentral tomt

Bonum ønsker NRK til Økern og har nå skissert ut en løsning i Østre Aker vei.

FORSLAG: Bonum vil ha NRK til sin tomt på Økern, og har lagd denne skissen sammen med Topic Archtecture og A-LAB.

Økern er samme bydel som Oslo kommune nylig lanserte som en mulig lokalitet for NRK på en av deres tomter. De vil gjerne beholde mediegiganten i hovedstaden, en tanke som har bredt politisk flertall i bystyret. Nå foreslår Bonum at statskringkastingen slår seg ned på deres tomt på Økern, og frister med en skisse som er lagd sammen med Topic Archtecture og A-LAB.

8 mrd hittil på nytt regjeringsbygg

 Regjeringskvartalet. Y-blokken med sandblåst kunstverk basert på tegninger av Picasso på endeveggen. Foto: Berit Roald / Scanpix

Tall NRK har hentet inn fra Statsbygg viser at det er brukt nesten åtte milliarder kroner på arbeid i Regjeringskvartalet siden 22. juli 2011.

NRK har tatt for seg alle kostnadene Statsbygg har hatt siden terrorangrepet, og summen har allerede vokst seg veldig stor.

KLP kjøper kontorbygg i København for 1,5 mrd.
KLP Eiendom har inngått avtale med Langebro Eiendom Aps om å kjøpe Weidekampsgade 12-16. Det er de norske familieselskapene Hathon Eiendom AS og Hafonn AS som har utviklet….

OBOS og Selvaag takker Siv Jensen

OBOS-sjef Daniel Kjørberg Siraj mener dagens boliglånsforskrift på en god måte balanserer hensynet til å få boligmarkedet til å fungere med overordnet finanspolitikk. Foto: Tuva Skare

OBOS, Selvaag Bolig og Boligprodusentenes Forening er svært fornøyde med at finansminister Siv Jensen skroter Finanstilsynets forslag til å stramme inn på boliglånsforskriften. 

 

Oljefondet bruker over åtte milliarder på amerikanske logistikkeiendommer

 

Oslo får ny
vannforsyning i 2028
Det skal bygges ny reservevannforsyning i Oslo. Prosjektet koster 12,5 milliarder kroner og er planlagt ferdigstilt i 2028.                                    Les mer

Selvaag Bolig selger store deler av selskapets tomtebank til Urban Property for 3,4 milliarder

Styreleder i Selvaag Bolig Olav H. Selvaag sier at transaksjonen vil gjøre det mulig å rendyrke kjernevirksomheten til Selvaag Bolig og synliggjøre verdiene. Foto: Svanhild Blakstad

Selvaag Bolig foreslår for generalforsamlingen å selge store deler av selskapets tomtebank til Urban Property. Transaksjonen er på 3,4 milliarder kroner, og om lag to milliarder kroner vil bli utbetalt som et ekstraordinært utbytte, som tilsvarer 22 kroner per aksje.

 

SV foreslår verneplan mot vindkraft

SVs Lars Haltbrekken foreslår verneplan for vindkraft etter mønster fra vannkraften. Norwea støtter ikke….                       

Ber om innspill til nasjonal transportplan

Som del av arbeidet med Nasjonal transportplan (NTP) 2022-2033 inviterer Samferdselsdepartementet fylkeskommunene, de største bykommunene, Sametinget og KS til å fremme sine forslag til prioriterte løsninger for å håndtere utfordringene på transportområdet de kommende årene. Frist: Innen 14. mai 2020.

Fornebubanen:
Når noen må vike
Når en ny og sterkt ønsket T-bane bygges ut i en stor og tett befolket by, må noen hus og eiendommer vike plass. Da handler det om grunnerverv.

Milliarder gir millioner i Vika

Rehabiliteringen og påbyggingen av tvillingbyggene Dronning Mauds gate 10 og 11 har skapt milliardverdier. Årlige leieinntekter kommer opp i 105 millioner kroner når…

10000 nye arbeidsplasser i Bodø

De neste 30 årene vil byen kommunen tilrettelegge for ha 10.000 nye arbeidsplasser. Det er nesten dobbelt så stor vekst som i de senere årene

Flytting av den sivile flyplassen og nedlegging av kampflybasen i Bodø frigjøre 2.900 mål eiendom til byutvikling. Dette arealet skal fylles med blant annet næringer, og kommunens mål er å tilrettelegge for 10.000 nye arbeidsplasser innen 2050, melder kommunen.

Copyright © Norsk Bolig og Byplanforening

Vår epostadresse er:
post@boby.no

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*