NYHETSBREV 30.08 2019

Kan få mye mer vannkraft – og bedre miljø

Utvidelser og opprusting av dagens vannkraftanlegg er et mulig alternativ til planer om vindkraft. Såkalt miljødesign gjør det mulig å ta vare på natur og samtidig produsere fornybar kraft lønnsomt. Illustrasjonsfoto: alxpin/iStock

Myndighetenes anslag for utvidelsesmulighetene i norske kraftverk er trolig for lavt. En ny metode åpner for økt produksjon samtidig som miljøforholdene forbedres.

Ellen de Vibes oppsummering

Med Ellen de Vibe som byplansjef, har Oslo endelig vendt seg mot fjorden. Mens politikere, utbyggere og beboere har fremmet sine ofte motstridende interesser, har hun stort sett fått viljen sin. På veien ut får hun hard kritikk for lederstilen.

25 kandidatene
til Oslo bys arkitekturpris 2019

En bro, et kulturhus og en flytende badstue er blant kandidatene til Oslo bys arkitekturpris. Men bare ni av dem vil bli nominert og stilt ut på Rådhusplassen.

Dette bør Oslo angre på

Hvilke store rivetabber har Oslo gjort? Vi har spurt tre personer med veldig god kjennskap til Oslo-historien om byens fem største feilgrep.

Badebyen Oslo

Oslo er igjen blitt en badeby, og så sent som i juni
åpnet en ny badeplass ved fjorden.

Ikke flytt inn i en brannfelle!

Det er høysesong for hybeljakt. Vi har laget en sjekkliste
som du kan ta med på visning. Bruk lista for å undersøke
om hybelen er trygg.

Annenhver Oslo-boer drar på båttur

– Jeg hadde nok ikke følt like sterk tilhørighet til Oslo
om det ikke hadde vært for fjorden og båtlivet.

Vil gjøre byen mer bymessig

Hva har Kristiania torv, Torggata og Lilleborg torg til felles?
Svar: De er alle eksempler på god bymessig utforming.

Sterke krav om gjennvinning

– Mye tyder på at fremtiden vil bringe helt andre krav til klima og miljøansvar i byggebransjen enn det som har vært tilfellet til nå. Det vil føre til økt fokus på ombruk av materialer.

Beslutnings verktøy for byutvikling

Et nettbasert verktøy som beregner energibehov, klimagassutslipp, kostnader og trafikk knyttet til ulike bosettingsstrukturer, er under utvikling. Verktøyet skal hjelpe myndigheter og fagfolk i arbeidet for en mer bærekraftig by- og regionutvikling.

Svenske tendenser

Den nedslående utviklingen i svenske forsteder skjuler samtidig et annet, kanskje like foruroligende Sverige.

Les mer

OBOS og Oslo planlegger felles boligselskap

OBOS-sjef Daniel Kjørberg Siraj og byrådsleder i Oslo Raymond Johansen annonserte ambisjonene om et felles privat-kommunalt boligselskap mellom OBOS og Oslo kommune under OBOS’ årlige boligkonferanse i Operaen onsdag.Byggkvalitet finalistene 2019

Statens pris for byggkvalitet er Kommunal- og moderniseringsdepartementets pris for fremragende byggkvalitet. Prisen er en videreføring av Statens byggeskikkpris (1983–2016). Årets finalister er nå klare.

Finalister Arkitekturpris 2019

Lokalforeningene i Norske arkitekters landsforbund (NAL) har innstilt 13 prosjekter fra hele landet til Arkitekturprisen 2019. Nå er det opp til NALs medlemmer å stemme frem vinneren.