NYHETSBREV 30.09 2019 

 

«Forbilledlig transformasjon»

 

 

 

Foto: Ragnhild Momrak
 

Statens byggkvalitetspris går i år til Ålgård sentrum. «Fremragende byggkvalitet er brukt som en offensiv strategi…» heter det i juryens uttalelse. To andre prosjekter fikk hedrende omtale.

 

 

 

 

Om Oslo Byleksikon og bykart

 

 

 

Torsdag 26. september var den offisielle åpningen av Oslo arkitekturtriennale 2019, Nordens største arkitekturfestival. Årets festival «NOK: Arkitektur og nedvekst» stiller spørsmål ved økonomisk vekst som forutsetning for produksjon av arkitektur.

Den største satsningen i forbindelse med triennalen er likevel lanseringen av Oslo Byleksikon på nett, med forlengelsen Oslo Bykart. Oslo Bykart er et digitalt kart som følger deg når du går i byen. Kartet bringer deg rett inn i Oslo Byleksikon. Et utvalg artikler fra Kvadraturen er oversatt til engelsk.

 

 

 

 

Ny medvirkningsplattform

 

 

 

Foto: Illustrasjon fra behovs- og mulighetsanalysen for Folketråkk
 

Folketråkk er en ny nasjonal digital medvirkningsplattform ment som et nyttig verktøy for arkitekter og planleggere m.fl. Plattformen er utviklet av Design og arkitektur Norge (DOGA), blant annet i samarbeid med Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD).

 

 

  

 

3.000 leietakere er satt på gata

 

  

Over 3.000 leietakere er satt på gata hittil i år. Enda flere har trusselen hengende over seg. Namsfogden varsler sosialtjenesten hver gang.

 

 

 

 

«1410 Gamlebyen»

 

 

 

Ett av argumentene for knutepunktsatsingen rundt hovedstaden har vært å legge til rette for effektiv pendling med tog inn til Oslo sentrum. I de nye blokkene rundt Kolbotn stasjon er det bare ett problem: Det er nesten bare pensjonister som bor der.

 

 

 

 

Skills for Resilient Regions – Register now!

Regions that identify demands for the future labour markets are more resilient than regions who do not. And the skills that people acquire need to be shaped by the needs of the area they work and live in. Skills for Resilient Regions is this year’s main topic for Nordregio Forum. We will also hear key-notes on Sustainable Tourism and Regional Resilience, as well as speakers sharing experiences on Digitalisation, Smart Specialisation, Entrepreneurship and SDGs at the local level. These are all topics that play a vital role in the shaping of resilient regions and we look forward to exploring them together.

We hope to see you in Reykjavik!

Register now

  

Oslo inn i bærekraftig EU-nettverk

 

 

 

EU-nettverkene har i år fått to nye tilskudd til stammen. Ett av dem er «Horisont: Bærekraftig Osloregion» som har store ambisjoner for innovativ og bærekraftig storbyregionsutvikling.

 

 

 

 

Like sjanser i bolig livsløpet?

 

  

Hva har sosial bakgrunn å si for hvor man ender opp med å bo gjennom livet? Hvordan kan boforhold påvirke sosial ulikhet? Hvor stor rolle spiller flaks for hvem som blir vinnere og tapere på boligmarkedet? Dette får du høre mer om på avslutningskonferansen for et stort boligforskningsprosjekt ved NOVA.

 

 

 

 

OBOS-by i byen

 

  

Etter ti år er Kværnerbyen snart ferdig utviklet. Nå begynner jobben med å skape liv i gatene. OBOS er snart ferdig med utviklingen av den 150 år gamle industritomten i Kværnerbyen. Når alt er ferdig, vil Kværnerbyen huse boliger 3500 mennesker og 3000 arbeidsplasser.