Nyhetsbrev 6. Januar 2021

Vondt nyttår i Gaza

 

Nyttårsaften for 12 år siden tok vi oss inn i Gaza for å bidra med medisinsk hjelp under det israelske angrepet «Operation Cast Lead». Bombingen startet tidlig 3. juledag 2008 og pågikk med stor voldsomhet i tre uker.

 

 

NY BOK

Verden av byer

Boken har fire hoveddeler; om planlegging i klimautfordringenes og usikkerhetens tid, mobilisering og samskapning, behovet for trygg bolig og retten til byen. I tillegg inneholder den en innledning om trendene i global urbanisering og en avslutning som reflekterer over noen av temaene i den pågående byutviklingsdebatten.
LES MER OG KJØP BOKEN HER

Anmeldelser og kommentarer:

Habitat-Norges nye bok Verden av byer vekker oppmerksomhet. Den er anmeldt i Aftenposten av Erling Dokk Holm og i Bistandsaktuelt av Bjørn Johannessen.

Teksten under er anmeldelse fra vår danske kollega Peter Schultz Jørgensen, byplanlegger og  byskribent, som snart kommer ut med boka Ta`byen tilbage, et omfattende innlegg om Københavns historie og framtid.

Verden af byer er god at læse fordi den delvist sprænger sig ud af den sædvanlige byudviklingsramme. Ved at gøre det er der også muligheder for at åbne nogle nye ubetrådte dagsordener og dermed samtid også have større indflydelse på deres indhold. Der er rigtig mange aspekter i spil i bogen. Masser af gode forslag til hvad regeringen og andre myndigheder kan gøre internationalt f.eks. igennem UN Habitat samt nationalt. Mange af disse forslag kan jeg kun være enig i (nogle af dem nok ikke).  Men de folkelige bevægelser, som er afgørende for at ændre dagsordenen, savner jeg. Og hvor er systemkritikken. Hele den finansialiserede økonomi spiller en helt afgørende rolle i den måde byerne udvikler sig på i både rige og fattige lande, måske er det ligefrem den mest aktive relation mellem dem? Det er altså stærke kræfter at være oppe imod, slik det vises i artikkelen om den norske oliefonden.

Undervejs bliver jeg lidt forvirret af springet mellem det globale og det lokale. En vigtig pointe som jeg mangler, er udvikle regionerne ud fra deres egne og ret forskellige vilkår. Hvordan bliver der givet plads til en sådan udvikling, som jo i deres væsen må være demokratiske og understøtte det økologiske perspektiv i bosætningen. Den reelle demokratisering må jo være hovednøglen hele vejen rundt = ændret magtbalance. Måske savner jeg i bogens indgang, at 3-5 overordnede greb i bogen bliver slået fast, som en ramme til at holde sammen på de mange delene. Hvad er det for en urbaniseringsform vi ønsker, hvad står i vejen og hvordan gør vi? Godt at bogen byder ind på den dagsorden.

Peter Schultz Jørgensen

Boka «Verden av byer», med undertittel «Handling for FNs bærekraftmål» gir informasjon, stiller spørsmål og fremlegger ideer og forslag til myndighetene. Boka inkluderer flere konkrete forslag til handling knyttet til blant annet bistandspolitikk, skriver vår anmelder Bjørn Johannessen.

Storbyer i sør forbindes med fattigdom, forurensing og kaos. Slik trenger det ikke være. En bok som tar for seg FNs bærekraftsmål, høres ut som kjedsommelighet satt i system. En verden av byer er tvert imot interessant, lærerik og lettlest. Mumbai har en befolkning på godt over 18 millioner.

Regjeringskvartalet i 2040

Dessverre ble ikke kvartalet innflytningsklart før i 2040, men det så bra ut. Folk spaserte og syklet langs gatene, de satt på uterestauranter sammen med lunsjende byråkrater og politikere, og bare høyblokka og ett bygg til var synlig terrorsikret.

Lynetteholmen

– kamp om kunstig øy i København

KRONIK: Forudsætningerne bag Lynetteholmen holder ikke, og projektet bør sættes på hold. En ny overborgmester i København har en gylden mulighed for at tænke hovedstadens udvikling ind i et regionalt perspektiv, skriver Peter Schultz Jørgensen.

Bypolitisk Forum 30.11.2020

En ny bydel i København

 

– Salonmøde om Lynetteholmen
Bypolitisk Forum henvender sig til alle, som ønsker en region- og byudvikling, der ikke er styret af profit og blind vækst på bekostning mennesker, miljøet og naturen.
Lynetteholm bliver en helt ny bydel midt i Københavns Havn, der kan stormflodssikre byen fra nord og skaber plads til ca. 35.000 beboere og lige så mange arbejdspladser.

Bygging av Fornebubanen starter

Første spadetak for Fornebubanen i dag – regjeringen tar halvparten av kostnadene og bidrar med 8.1 milliarder. – Fornebubanen vil bidra til vekst og utvikling, og betyr miljøvennlige hverdagsreiser for svært mange i flere år framover.

Kjøpte hytter for 33,6 milliarder i 2020

Koronapandemien har sendt hyttesalget opp til nye rekorder. Aldri har det vært solgt flere hytter i Norge, og aldri har prisene vært høyere.

Oslos største næringsprosjekter 2020

Her er de største nye prosjektene innenfor næringseiendom i 2020. Olav Thon, Arne Blystad, Torstein Tvenge og Johan Odvar Odfjell er blant aktørene som er involvert i nye, store næringsprosjekter i hovedstaden i 2020.

OBOS med 500 000 medlemmer

OBOS har rundet en halv million medlemmer. Det betyr at nesten hver tiende nordmann er med i boligbyggelaget. – Det er gledelig at så mange ser verdien av å være medlem. Nå skal det bli enda mer lønnsomt. I 2020 var det en økning på nesten 10% fra året før.

Over 37 000 ferieboliger

til utleie på Kanariøyene

Det er over 37 000 ferieboliger og over 162 000 sengeplasser i utleiemarkedet på Kanariøyene. I spanske kommuner med over 1000 ferieboliger, blir minst ti prosent av boligmassen leid ut til turister i 21 av kommunene.

Tusenvis av nordmenn til fattigdom i Amsterdam

Tusenvis av norske ungdommer krysset Nordsjøen for å søke jobb og frihet i Amsterdam på 1600-tallet. Minst to av dem endte med dødsdom.

 

Welcome to a Nordic knowledge-exchange webinar series from December 2020 through February 2021. A series made for you, working with sustainability issues and SDGs in Nordic municipalities or regions – building on last year’s conference on the topic. This time, on behalf of the Nordic Council of Ministers, we invite you to six thematic sessions. Learn and share your experiences – good and bad – on implementing and monitoring select SDGs: from climate and gender to housing and procurement. Our virtual meeting rooms will be open for discussions and networking.
Find out more and register!

World Disasters Report 2020

The impacts of climate change are already devastating lives and livelihoods every year, and they will only get worse without immediate and determined action. The World Disasters Report 2020 analyses climate disaster trends and shows how we can tackle the humanitarian impacts of the….

Rikshospitalet på Gaustad

Styret i Helse Sør-Øst RHF godkjente 27. november oppstart av forprosjekt for nye Rikshospitalet på Gaustad. LINK er valgt som prosjekterende arkitekter sammen med prosjekteringsgruppen bestående av Multiconsult samt Bølgeblikk Arkitekter, Fabel Arkitekter og Erichsen & Horgen AS.

Byluft gjør ufri

I middelalderen het det at «byluft gjør fri». Det å flytte eller rømme til byen var et symbol på å unnslippe føydalismen som preget det europeiske kontinentet fram til slutten av 1700- tallet. Den franske revolusjon ble et vendepunkt i 1789. I Norden var den klareste forbedringen opphevingen av stavnsbåndet i Danmark i 1788.

LO får ny boligpolitikk

LO etablerer boligpolitisk utvalg: – Regjeringen har gjort lite for å hjelpe utsatte grupper. Utviklingen på boligmarkedet med økte forskjeller bekymrer LO. Nå etableres et boligpolitisk utvalg.

Webinar om kunnskapspakke for godstransport

Transportsektoren er i endring, og utviklingen av teknologi og kunnskap gir oss muligheten til å tenke helt nytt.

På oppdrag fra Trøndelag fylkeskommune har SINTEF og NTNU utført et forprosjekt om godstransport. Resultatene presenteres i et webinar for hele transportsektoren fredag 8. januar kl 10-12.

Målet med kunnskapspakken for godstransport er å utvikle kunnskap og innovasjon for et helhetlig og bærekraftig transportsystem. Kunnskapspakken omfatter bylogistikk, knutepunkt, modeller og verktøy, infrastruktur og bærekraftige transportsystemer.

– Kunnskap og nye løsninger må utvikles på tvers av sektorene, derfor ønsker vi alle i godstransportnæringa velkommen til seminaret, sier spesialrådgiver Beate Kvamstad-Lervold i SINTEF.

På arrangementet vil forskerne presentere resultatet fra forprosjektet og oppsummere SINTEF og NTNUs anbefalinger til Trøndelag fylkeskommune. Det blir også debatt om hva bør vi jobbe videre med og muligheter for finansiering

Webinaret er gratis og passer for alle i godstransportnæringa, det være seg vareeiere, transportører, logistikkselskaper, offentlige aktører og andre med interesse for eller kobling til godstransport.

Se program og meld deg på her