Vi er en ideell organisasjon som arbeider for en bedre by- og samfunnsplanlegging.

Bli med på laget!

Nyheter

 • Her er de nominerte til Bolig- og byplanprisen 2023

  Stedsutvikling i klima- og naturkrisenes tid To av vår tids største utfordringer er tema når Norsk Bolig- og Byplanforening (NBOBY) arrangerer Norsk Planmøte 2023: Stedsutvikling i klima- og naturkrisenes tid på Verdensteateret i Tromsø og på nett 9. og 10. november.  – BOBY erkjenner at vi står i en klimakrise og en naturkrise, konstaterer Karen…

  Les mer

 • Byer i krise – en kaskade av utfordringer

  Verden rammes av kriser: «finance, food, flood, fuel, fight, flight, fever, fire, fear». De møtes i byer og tettsteder – hvor 80% av verdens befolkning bor – henger sammen og forsterker hverandre. FNs klimapanel betegner utfordringen som en kaskade. Temanummeret av «Orientering» som utgis i disse dager handler om krisene og hvordan de kan møtes. …

  Les mer

 • Housing for all

  As an input to the Government’s new housing whitepaper (2024) Habitat Norway with partners have invited leading international experts to present innovative thinking and approaches.

  Les mer


PLAN: Norsk BOBYs medlemsblad

Som medlem av BOBY får du tilsendt tidsskriftet PLAN. PLAN er et tidsskrift for samfunnsplanlegging, bolig- og byplan, og regional utvikling. Tidsskriftet legger vekt på emner som berører ulike planfag som arkitektur, ingeniørkunst, samfunnsvitenskap og økonomi, presentert gjennom fagartikler, reportasjer og intervjuer som omhandler både praktisk fagutøvelse, forskning og politikk.


Dobbeltmedlemskap i Habitat Norge

Som medlem i BOBY kan du gjennom et tillegg i medlemskontingenten bli medlem av Habitat Norge med alle rettigheter. Habitat Norge er en tematisk avdeling av BOBY, og har et globalt mandat: de jobber for å fremme global, urban bærekraftig utvikling med vekt på den sosiale dimensjonen.  Les mer om Habitat på deres nettside.