Vi er en ideell organisasjon som arbeider for en bedre by- og samfunnsplanlegging.

Bli med på laget!


Nyheter

 • Byer i krise – en kaskade av utfordringer

  Verden rammes av kriser: «finance, food, flood, fuel, fight, flight, fever, fire, fear». De møtes i byer og tettsteder – hvor 80% av verdens befolkning bor – henger sammen og forsterker hverandre. FNs klimapanel betegner utfordringen som en kaskade. Temanummeret av «Orientering» som utgis i disse dager handler om krisene og hvordan de kan møtes.  […]

  Les mer

 • Housing for all

  As an input to the Government’s new housing whitepaper (2024) Habitat Norway with partners have invited leading international experts to present innovative thinking and approaches.

  Les mer

 • En byutviklingshelaften om lokalsamfunn og urban transformasjon

  Når storsamfunnets interesser møter lokalsamfunnets ønsker og behov – Oppsummering av Bergen BOBYs byutviklingsaften 16. juni 2023 Transformasjonsprosjekter i sentrale bystrøk, der tidligere industriarealer utvikles til bolig- og næringsformål etter dagens behov, er et utbredt fenomen. Slike bebygde områder er særlig attraktive for byer som ønsker å motvirke nedbygging av natur og økt veitransport som […]

  Les mer


PLAN: Norsk BOBYs medlemsblad

Som medlem av BOBY får du tilsendt tidsskriftet PLAN. PLAN er et tidsskrift for samfunnsplanlegging, bolig- og byplan, og regional utvikling. Tidsskriftet legger vekt på emner som berører ulike planfag som arkitektur, ingeniørkunst, samfunnsvitenskap og økonomi, presentert gjennom fagartikler, reportasjer og intervjuer som omhandler både praktisk fagutøvelse, forskning og politikk.


Dobbeltmedlemskap i Habitat Norge

Som medlem i BOBY kan du gjennom et tillegg i medlemskontingenten bli medlem av Habitat Norge med alle rettigheter. Habitat Norge er en tematisk avdeling av BOBY, og har et globalt mandat: de jobber for å fremme global, urban bærekraftig utvikling med vekt på den sosiale dimensjonen.  Les mer om Habitat på deres nettside.