Oslo Bolig- og Byplanforening

Oslo BOBY

Oslo Bolig- og Byplanforening (Oslo BOBY) er en avdeling i Norsk Bolig- og Byplanforening (Norsk BOBY). Oslo BOBY har månedlige fagmøter, og holder disse som regel tirsdag kl 1730 på Kulturhuset ved Youngstorget, hvis ikke annet er annonsert.

Følg Oslo Bolig- og byplanforening på Facebook

 

Styret

Styreledere:

Per Christian Stokke , Asplan Viak
Sigrid Furuholt Engelstad , Asplan Viak

Styremedlem:

Morten Wasstøl, PBE Oslo kommune
Vidar Aasbrenn Fiskum, Norsk Eiendom
Line Hellum Fomenko, Dark arkitekter
Katja Bratseth, Stedsantropolog
Asbjørg Næss, Civitas
Ingeborg Apall-Olsen, Oslo kommune
Erlend Hanssen Sjåvik, Akershus fylkeskommune
Ida Stenbråten Harildstad, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

 

Kalender Oslo BOBY

Vårprogram 2020

tirsdager kl 1730:

 

9. juni – FILIPSTAD BEFARING – oppmøte ved Skur 13

OBS: grunnet forsinket politisk behandling av områdeplan Filipstad er møtetema endret.

OBS OBS: grunnet tidens ånd er maksimalt antall møtedeltakere satt til 50. Møtet er forbeholdt Oslo BOBYs egne medlemmer. Reserver plass på facebook-møtet eller via e-post: oslo@boby.no – bindende påmelding!

OBS III: Er du ikke allerede medlem, kan du alltids melde deg inn og få delta på befaringen.

 

Oslo kommune har store ambisjoner for Fjordbyen og Filipstad, og Filipstadplanen er et gjengående diskusjonstema både i ordinære og sosiale medier såvel som i de politiske kretser. Og nå ser planen endelig ut til å løsne!

Men hva er Filipstad? Og hva vil planen innebære for by- og havneutvikling på Filipstad og Oslo? Bli med oss på befaring!

Åsa Margareta Nes – Eiendomsdirektør Oslo Havn KF
Stein Kolstø – Enhetsleder Fjordbyenheten PBE

 

Bli medlem på Vipps – Søk etter Norsk Boby i appen.

Vi takker våre sponsorer: