Oslo Bolig- og Byplanforening

Oslo BOBY

Oslo Bolig- og Byplanforening (Oslo BOBY) er en avdeling i Norsk Bolig- og Byplanforening (Norsk BOBY). Oslo BOBY har månedlige fagmøter — sjekk ut hele programmet lengre nede på siden!

Her finner du tidligere strømmede møter 

Følg oss på Facebook

Kalender Oslo BOBY — Høsten 2024

TID OG STED: Dørene åpner 1700, og programmet starter 1730. På Kulturhuset, hvis ikke annet er oppgitt.

TIRSDAG 20. AUGUST
BEFARING KL. 1730
OPPLEVELSESFERD UNDER OSLO

Tidligere Byantikvar Janne Wilberg tar oss med under Oslo, nærmere bestemt til tyskerbunkeren under Oslo Handelsgym i Vika. Turen starter på Stortinget og går via 7. juni-plassen til bunkeren. På veien forteller Janne hvordan tysk tilstedeværelse preget Oslo sentrum under andre verdenskrig. Dette er historien om da diktaturet kom til Norge og hovedstaden. Vi reflekterer også over dette i lys av dagens Oslo og de stadig økte kravene til sikringstiltak for å sikre vår trygghet i bybildet.

Oppmøtested: Løvebakken. Foran hovedinngangen til Stortinget. Nærmere informasjon om påmelding vil følge på facebook.

Møteansvarlige: Lise Weltzien og Asbjørg Næss

TIRSDAG 18. SEPTEMBER
AHO KL. 1730
KAN AREALNØYTRALITET STANSE NATURTAPET?
Møtet arrangeres i samarbeid med AHO

Arealnøytralitet betyr at natur- og landbruksområder ikke kan utbygges. Dersom det er helt nødvendig, skal like mye natur forbedres og restaureres et annet sted. Naturen får i praksis en økonomisk verdi. Arealnøytralitet og fortetting er på sett og vis to sider av samme sak. Utbygging må skje i områder som allerede er bebygget – eller asfaltert.

Mange norske kommuner satt arealnøytralitet som mål, og antallet øker raskt. Nordre Follo kommune har gått foran. Der er prinsippet om arealnøytralitet vedtatt som en planbestemmelse i kommuneplanens arealdel. Hva betyr dette i praksis? Hvordan håndheves bestemmelsene? Hva skjer i møtet med utbyggere? Og hva skjer når statlige foretak skal bygge i kommuner som arealnøytrale?

Vi starter møtet med å se på arealnøytralitet og hvordan dette praktiseres, men åpner for en større diskusjon av tiltak for å bevare og øke naturmangfoldet. Hvilket ansvar har staten og kommunene? Her er det flere paradokser og dilemmaer å diskutereMøtet arrangeres sammen med studentene på videreutdanningsmaster i urbanisme på Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, som lanserer boken, Praksis og paradokser i bærekraftig utvikling, på møtet.

Møteansvarlige: Ingeborg Apall-Olsen, Sigrid Futuholt Engelstad og Amir Hassanbeygi

TIRSDAG 15. OKTOBER
TBA + MØTET STRØMMES KL. 1730
TRYGG BYUTVIKLING
Møtet arrangeres i samarbeid med HABITAT

Vi setter fokus på trygg byutvikling, via innsikt og diskusjoner knyttet til politiets nye rolle og nabolagsutvikling for redusert kriminalitet, i samarbeid med Habitat Norge som en del av Urban Oktober. 

Hvordan kan både politiet og ungdommer engasjere seg i byutviklingen for å skape trygge nabolag? Hvilken nabolagsutvikling bidrar til trygghet for folk? Hvordan brukes ulike deler av byen som demokratisk arena og hvilken betydning har ytringsfriheten for opplevelsen av trygghet?

For å svare på disse spørsmålene får vi med oss innledere fra politiet, ungdomsrepresentanter, arkitekt- og byplanleggingsaktører, representanter fra Oslo kommune, samt eksperter fra Habitat Norge som vil presentere sitt ‘Safer Cities – Neighbourhoods for all’-initiativ, og dele globale erfaringer fra arbeid med å sikre tryggere nabolag. Et sentralt tema vil være unge ledere som skaper tryggere byer, i tråd med FNs tema for Urban Oktober 2024. Vel møtt til en inspirerende og lærerik kveld! 

Møtet strømmes.

Møteansvarlige: Ida Stensbråten Harildstad, Katja Bratseth og Line Hellum

TIRSDAG 12. NOVEMBER
KULTURHUSET KL. 1730
NYE BLIKK PÅ BYEN

Hva sier dagens forskning og akademia om beste praksis for bolig- og byplanlegging? Vi inviterer et knippe uteksaminerte studenter fra fagmiljøene, for å høre mer om den ideelle byplanleggingen sett med de nyutdannedes øyne.

Hvorfor ønsker de å arbeide med bolig- og byplanlegging? Hva ønsker de å arbeide med? Hva har de funnet gjennom masterprosjektene sine? Og hvordan viser de vei inn i fremtiden — på hvilken måte bør vi endre arbeidsmetodikken vår for å bygge et bedre samfunn?

Møteansvarlige: Ingeborg Apall-Olsen, Morten Wasstøl, Vidar Fiskum og Sigrid Furuholt Engelstad

TIRSDAG 03. DESEMBER
KULTURHUSET KL. 1730
ER DET PLASS TIL ALLE I FREMTIDENS BY?

EUs klimakrav og kommende krav til sosial bærekraft kan gjøre det dyrere å bo.

Sosial bærekraft og boligpolitikk er nå sentrale temaer i europeiske valgkamper, hvor høyreekstreme partier vinner støtte ved å fokusere på boligutfordringer. Rimelige boliger med lavere energiambisjoner kan føre til energifattigdom blant allerede utsatte husholdninger. Samtidig ønsker vi en trygg og grønn fremtid for alle, og nettopp muligheter for alle er én av de to grunnpilarene i sosial bærekraft. 

Hvordan kan vi sikre miljømessig og sosial bærekraft til en overkommelig pris?

På møtet vil vi utforske følgende spørsmål. Truer økte forskjeller bærekraftig utvikling? Hva må til for å forhindre sosial uro? Vil tiltak som bankenes nye finansieringsordninger og EUs sosiale klimafond fungere i Norge? Hvordan kan vi styrke økonomien til vanlige folk, bidra til boligkvalitet for alle, og dermed få til reell sosial bærekraft? Hvordan påvirker taksonomien eiendomsbransjen, og kan sosial bærekraft bli avgjørende for grønn finansiering? Hvilke fagfolk, samarbeid og prosesser trenger vi for å sikre gode steder for folk i fremtidens byer?

Møteansvarlige: Katja Bratseth, Vidar Fiskum og Asbjørg Næss


Styret i Oslo Bolig- og byplanforening

Styreledere:

Vidar Aasbrenn Fiskum, Norsk Eiendom

Katja Bratseth, Byantropologene

ØVRIGE StyremedlemMER:

Morten Wasstøl, BYU Oslo kommune

Sigrid Furuholt Engelstad, Asplan Viak

Line Hellum, Nordic

Asbjørg Næss, Civitas

Ingeborg Apall-Olsen, DOGA

Lise Weltzien, PBE Oslo kommune

Ida Stenbråten Harildstad, Kommunal- og distriktsdepartementet

Amir Hassanbeygi, Grindaker


Bli medlem på Vipps – Søk etter Norsk Boby i appen.

Se opptak av tidligere avholdte møter her