Oslo Bolig- og Byplanforening

Oslo BOBY

Oslo Bolig- og Byplanforening (Oslo BOBY) er en avdeling i Norsk Bolig- og Byplanforening (Norsk BOBY). Oslo BOBY har månedlige fagmøter og vi er tilbake på Kulturhuset med fysiske møter — sjekk ut hele programmet lengre nede på siden!

Her finner du tidligere strømmede møter 

Følg oss på Facebook

Kalender Oslo BOBY — Våren 2023

TID OG STED: Dørene åpner 1700, og programmet starter 1730. På Kulturhuset, hvis ikke annet er oppgitt.

TIRSDAG 24. JANUAR
KULTURHUSET KL. 1730
KREATIVITET I KRISETIDER
Hvordan kan den økonomiske situasjonen i verden, og krevende tider for byutviklings- og byggebransje, snus til innovasjon og kreativitet?

Vi ser tilbake på hvordan bransje og befolkning har fått til mye i trange kår, ser til kulturbransjen for inspirasjon og får innspill til hvordan boligutviklere jobber med å finne nye strategier.

Våre innledere og paneldeltakere er:
Anne-Kristine Kronborg fra OBOS
Mona Solvold fra BI
Maren Bjerkeng, Aspelin Ramm
Marit Jensen, Stor Oslo Prosjekt

Fikk du ikke med deg fagmøtet Kreativitet i krisetider? Les en rask oppsummering her.

TIRSDAG 14. FEBRUAR
KULTURHUSET KL. 1730
MANGFOLD — BARE ET ORD I FESTTALER ELLER MULIG Å FÅ TIL?
Nabolag bygget med like boliger gjennom like finansieringsmodeller, gir gjerne ganske så like naboer. Hvordan sikrer vi et større mangfold av beboere i urbane områder? Eller hvorfor er det så vanskelig å lykkes med?

Det å sikre et mangfold av beboere i urbane områder stiller krav til planleggings- og beslutningsprosessen. Evner vi å bygge boliger og nærmiljøer som gir rom for mennesker i ulike livssituasjoner og faser, også for de med andre ønsker og behov enn hva utbyggere og fagstanden har selv?

Hvordan tilrettelegger vi for både variert boligtypologi og varierte tilbud i nabolaget? Varierte leilighetsstørrelser eller boligkjøpsmodeller som passer til ulike målgrupper, livsfaser og økonomiske forutsetninger? Hvordan kan dette gjøres i praksis?

Vi har med oss virkemiddelaktører, kommune, eiendomsutvikler og andre eksperter til å gi oss substans bak ordet mangfold, og hvordan vi sikrer mer mangfold i våre nabolag.

TIRSDAG 14. MARS
BYENS TAK KL. 1730
BRAS-JAZZ
Arealberegningsmetoder, så enkelt og så vanskelig. Etter regulering, er kanskje arealberegningsmetodene den viktigste formgiveren for ny bebyggelse. En formgiver som få forstår hvordan fungerer, eller effektene av?

En kvadrat er nemlig ikke alltid en kvadrat. Noen ganger kan den være en halv, andre ganger to. Og den som behersker arealberegningens kunst, kan utnytte dette til fordel ved utbygging etter godkjent regulering. Noe som kan gi de mest originale formsvar på selv den enkleste reguleringsplan.

Hva er BRAs, Bruttoareal, Bebygd areal, P-rom, S-rom? Hvordan påvirkes utbyggingen av utbyggers ønske om best mulig eller mest mulig kvadratmeter i et nytt prosjekt? Hvor galt kan det gå, og kan vi regulere dette bedre?

Et komplisert men interessant tema trenger litt enkel adspredelse. Denne gang i form av impro-jazz.

Delta på BRAs med jazz, på Byens Tak.

Møtet arrangeres i samarbeid med Rodeo arkitekter.

Fikk du ikke med deg BRAs-Jazzen? Les om fagmøtet her.

TIRSDAG 18. APRIL
KULTURHUSET KL. 1730
POLITISK BYUTVIKLINGSDEBATT
Hva betyr valget for Oslos byutvikling?

Påmelding og mer info på Face

Hvor mye og på hvilke premisser skal Oslo vokse? Er det et gap mellom den byen folk vil bo i, og den byen politikerne vedtar skal bygges? For spiller det egentlig noen rolle hvem
som er i posisjon?

Vi inviterer til et bredt sammensatt politikerpanel og finner ut hvem som har den beste byutviklingspolitikken for deg.

TIRSDAG 9. MAI
KULTURHUSET KL. 1730
NTP: BYUTVIKLING PÅ BUDSJETT? & GENERALFORSAMLING OSLO BOBY
Regjeringen vil legge fram ny Nasjonal transportplan (NTP) allerede våren 2024, ett år tidligere enn planlagt. Nasjonal transportplan viser hvordan vi skal utvikle et effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem frem mot 2036. Regjeringen gir samtidig bud om lavere budsjetter og rammer for transportsektoren.

Så hva vil NTP bety for hovedstadsregionen? For hvordan kan vi innfri målet om en klima- og miljøvennlig byutvikling, med mindre penger til fornuftige transportsystemer?

Kom, lytt, og delta i BOBYs samtale om hovedstadens utfordringer, og hvordan de best kan løses!

Generalforsamling 1930
Etter fagmøtet holdes ordinær Generalforsamling i Oslo BOBY. Alle medlemmer har møte- og stemmerett.

TIRSDAG 13. JUNI
BEFARING KL. 1730
BEFARING TIL SKI
Med Follobanen har Ski kommet betraktelig nærmere Oslo – og motsatt. Om du har bosatt deg i Ski og jobber i Oslo, rekker du knapt å scrolle gjennom dagens nyheter før du står på Oslo S.

Vi tar turen med Follobanen til Ski og ser på prosjekter i Ski sentrum, innenfor både bolig og næring. Hvordan vil Ski endre seg på sikt, og hvordan blir samspillet mellom stasjonsbyene på strekningen?

Velkommen til befaring!

Oppmøtested annonseres via e-post og facebook


Styret i Oslo Bolig- og byplanforening

Styreledere:

Vidar Aasbrenn Fiskum, Norsk Eiendom

Katja Bratseth, Byantropologene

Styremedlem:

Morten Wasstøl, BYU Oslo kommune
Sigrid Furuholt Engelstad, Asplan Viak
Line Hellum, Nordic – Kristin Jarmund arkitekter
Asbjørg Næss, Civitas
Ingeborg Apall-Olsen, DogA
Lise Weltzien, PBE Oslo kommune
Ida Stenbråten Harildstad, Kommunal- og distriktsdepartementet


Bli medlem på Vipps – Søk etter Norsk Boby i appen.

Se opptak av tidligere avholdte møter her