Oslo Bolig- og Byplanforening

Oslo BOBY

Oslo Bolig- og Byplanforening (Oslo BOBY) er en avdeling i Norsk Bolig- og Byplanforening (Norsk BOBY). Oslo BOBY har månedlige fagmøter, og holder disse som regel tirsdag kl 1730 på Kulturhuset ved Youngstorget, hvis ikke annet er annonsert.

Følg Oslo Bolig- og byplanforening på Facebook

 

Styret

Styreledere:

Per Christian Stokke , Asplan Viak
Sigrid Furuholt Engelstad , Asplan Viak

Styremedlem:

Morten Wasstøl, PBE Oslo kommune
Vidar Aasbrenn Fiskum, Skanska Eiendomsutvikling
Line Hellum Fomenko, Dark arkitekter
Katja Bratseth, Stedsantropolog
Asbjørg Næss, Civitas
Ingeborg Apall-Olsen, Oslo kommune
Erlend Hanssen Sjåvik, Akershus fylkeskommune
Ida Stenbråten Harildstad, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

 

Kalender Oslo BOBY:

tirsdager kl 1730:

20. august – Befaring i industrihavna – Oppmøte ved NorBetong Sjursøya

Hovedstadsområdet er i stor vekst, med stor utbyggingsaktivitet og flere innbyggere. For å møte en økende befolkning og byggeaktivitetens behov for gods, varer og leveranser har Oslo Havn satt som mål å utvide gods- og vareimporten med 50 % innen 2030, mens klimautslipp skal reduseres med 85 %. Samtidig har Fjordbyutbyggingen redusert arealet havna har til rådighet, så løsningen er å bygge havna i høyden og gjøre driften mer effektiv. Havna er derfor inne i en storstilt omstilling med begrenset areal til bærekraftig vekst.

Men har havna en rolle for miljøvennlig byutvikling og bydrift? Eller burde så verdifulle og sjønære arealer heller vært brukt til byutvikling?

Oslo BOBY inviterer til en «byvandring» i industrihavna på Sjursøya, som i realiteten minner mer om en industriell versjon av Barcode, og befarer den nye godshavna. Vi vil også ta en titt inn i noen av siloene, hallene og skurene, hvor gods omlastes til videre transport.

Deretter tar vi debatten: Er en industrihavn så tett på byens befolkning forenelig med miljøvennlig byutvikling?

Omvisning i havna ved Åsa K. Nes, Eiendomsdirektør Oslo Havn.

Til debatten stiller:

Heidi Neilson, Miljøsjef, Oslo Havn

Philip Mortensen, Klimaetaten

Hans Petter Johannesen, Utviklingssjef, Skanska Industrial Solutions

Kart til NorBetong Sjursøya

Du kommer lettest hit på sykkel, eller med buss til Kongshavn

 

17. september – Vern – i samarbeid med Arkitektur N

15. oktober – Beboerstyrt boligutvikling

12. november – Næringsutvikling i Lillestrøm – i samarbeid med Kunnskapsbyen Lillestrøm

10. desember – Desemberportrettet

 

 

 

Bli medlem på Vipps – Søk etter Norsk Boby i appen.

Vi takker våre sponsorer: