Oslo Bolig- og Byplanforening

Oslo BOBY

Oslo Bolig- og Byplanforening (Oslo BOBY) er en avdeling i Norsk Bolig- og Byplanforening (Norsk BOBY). Oslo BOBY har månedlige fagmøter, våren 2021 vil disse holdes på nett tirsdager kl 1930.

 

Møtene strømmes parallelt både på denne nettsiden og på Youtube.

Følg oss på Facebook

Opptak av sist møte: 

 

Styret

Styreledere:

Vidar Aasbrenn Fiskum, Norsk Eiendom

Sigrid Furuholt Engelstad , Asplan Viak

Styremedlem:

Morten Wasstøl, BYU Oslo kommune
Per Christian Stokke , Asplan Viak
Line Hellum Fomenko, Kristin Jarmund arkitekter
Katja Bratseth, Byantropologene
Asbjørg Næss, Civitas
Ingeborg Apall-Olsen, Oslo kommune
Erlend Hanssen Sjåvik, Viken fylkeskommune
Ida Stenbråten Harildstad, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

 

Kalender Oslo BOBY – 2021 våren

tirsdager kl 1930 på nett:


11. mai

Den reviderte småhusplanen

Oslos klart største detaljreguleringsplan, Småhusplanen, skal revideres nok en gang. Hva nå? At planen setter sitt preg på Oslo er udiskutabelt. Over 25 000 eiendommer har med Småhusplanen samme reguleringsbestemmelser.

Er «one size fits all» fortsatt veien å gå? Trengs ny medisin?  Vi tar debatten sammen med eiendomsutvikleren Solon Eiendom, politiker Haakon Riekeles fra Venstre og en arkitekt/byutvikler.

Vi spør om planen gir ønsket kvalitet eller om utbyggernes forsøk på å tilfredsstille et knippe faktorer med matematisk presisjon bærer galt av sted. Er den geografiske avgrensningen hensiktsmessig?  Bør det strammes inn – i så fall hvor og på hvilke måte?  Sikrer planen ønsket knutepunktutvikling? Kan vi lære noe av andre byer i Norge?»


15. Juni

Befaring: Oslos ytterkant – der næringsaktørene drar for å vokse

Næringer basert på gods og logistikk vokser stadig, men ikke i Oslo. De siste årene er det bygget opp store næringsområder rett utenfor Oslos grenser. Vi tar turen til Langhus/Vevelstad der områder som Fugleåsen og Regnbuen stadig utvides, i naboskap med nesten femten tusen innbyggere.

Hva er næringenes behov, hvordan er den teknologiske utviklingen i bransjen, hvilke næringsstrategier har kommunen og ikke minst – hva slags lokalsamfunn vokser fram?

Befaringen er koronaavhengig. Vi drar med buss om vi kan eller sykkel dersom buss ikke er mulig.


Bli medlem på Vipps – Søk etter Norsk Boby i appen.

Se opptak av tidligere avholdte møter her