Oslo Bolig- og Byplanforening

Oslo BOBY

Oslo Bolig- og Byplanforening (Oslo BOBY) er en avdeling i Norsk Bolig- og Byplanforening (Norsk BOBY). Oslo BOBY har månedlige fagmøter, våren 2021 vil disse holdes på nett tirsdager kl 1930.

Her finner du tidligere strømmede møter 

Følg oss på Facebook

Styret

Styreledere:

Vidar Aasbrenn Fiskum, Norsk Eiendom

Katja Bratseth, Byantropologene

Styremedlem:

Morten Wasstøl, BYU Oslo kommune
Sigrid Furuholt Engelstad, Asplan Viak
Line Hellum Fomenko, Kristin Jarmund arkitekter
Asbjørg Næss, Civitas
Ingeborg Apall-Olsen, Oslo kommune
Lise Weltzien, Oslo kommune
Ida Stenbråten Harildstad, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

 

Kalender Oslo BOBY – 2021 høsten

tirsdager kl. 1930:


31. august – By- og befolkningsvekst etter korona

21. september – Befaring: Ombruk monner?

19. oktober – Bykvalitet i mellomlandet

16. november – Hvordan oppnå god bokvalitet ved høy tetthet

07. desember – Hva er igjen av byen, når pakkene reiser kollektivt?

 


Bli medlem på Vipps – Søk etter Norsk Boby i appen.

Se opptak av tidligere avholdte møter her