Oslo Bolig- og Byplanforening

Oslo BOBY

Oslo Bolig- og Byplanforening (Oslo BOBY) er en avdeling i Norsk Bolig- og Byplanforening (Norsk BOBY). Oslo BOBY har månedlige fagmøter, og holder disse som regel tirsdag kl 1730 på Kulturhuset ved Youngstorget, hvis ikke annet er annonsert.

Følg Oslo Bolig- og byplanforening på Facebook

 

Styret

Styreledere:

Per Christian Stokke , Asplan Viak
Sigrid Furuholt Engelstad , Asplan Viak

Styremedlem:

Morten Wasstøl, PBE Oslo kommune
Vidar Aasbrenn Fiskum, Skanska Eiendomsutvikling
Line Hellum Fomenko, Dark arkitekter
Katja Bratseth, Stedsantropolog
Asbjørg Næss, Civitas
Ingeborg Apall-Olsen, Oslo kommune
Erlend Hanssen Sjåvik, Akershus fylkeskommune
Ida Stenbråten Harildstad, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

 

Kalender Oslo BOBY:

2019 høstprogram

tirsdager kl 1730:

24. september – Vern – i samarbeid med Arkitektur N

Arkitektur N – Høstnummerets hovedtema er bygningsvern og det skiftende synet på arkitekturhistorien. Bærekraft, modernismekritikk og alternativt vern er tema som settes på agendaen på møtet. Som vi har sett med alt fra Ullevål og Marienlyst til Nasjonalgalleriet og Risløkka skole: Det å bygge nytt har forrang fremfor å ta vare på og videreutvikle gamle hus. Det har hatt praktiske og økonomiske grunner. Men også ideologiske: Nytt har vært sett som best.

Er dette i ferd med å bli en utdatert holdning til arkitektur og byutvikling?

Møtet arrangeres på Bruket i Schweigaardsgate 34 c.

 

 

15. oktober – Beboerstyrt boligutvikling

Det norske boligmarkedet er i dag innrettet slik at det er de store aktørene som har nødvendige økonomiske muskler til å posisjonere seg for tomtekjøp og boligutvikling i urbane områder. De fremtidige beboerne tilgodeses med tilvalg på kjøkken eller parkett, mens de reelle valgene som påvirker bomiljø og utforming tas lenge før beboerne er en del av prosessen. Hva skal til for at beboerstyrt boligbygging blir et reelt alternativ i dagens boligmarked? Eksempler fra andre europeiske storbyer viser at det er mulig å få til beboerstyrt boligbygging i en urban setting – hvorfor gjør vi det ikke i Oslo?

Våre innledere fra DARK, Ormsundveien økogrend, Oslo kommune og en finansinstitusjon bidrar med ulike perspektiver på organisering og finansiering av denne type prosjekter.

 

 

12. november – Næringsvekst i Lillestrøm – en polysentrisk dystopi?

Oppmøte Lillestrøm Stasjon sydside, kl 1730

Lillestrøm er en by med rikt kulturtilbud og restaurantliv, og opplever nå en eksplosiv utbyggingsaktivitet for nye boliger. Med Romeriksporten har Lillestrøm i over 20 år hatt 10 minutters togtur fra Oslo, og 12 min fra OSL, og byen profilerer seg som «Lillestrøm – tett på verden». Likevel viser det seg utfordrende for Lillestrøm å etablere seg som næringsby.

Hvorfor er ikke Lillestrøm like attraktiv for kontornæring som f.eks. Skøyen og Lysaker?

Hva må til for å gjøre byen mer attraktiv?

Er den polysentriske byutviklingen av Osloregionen en utopi, eller har vi ennå ikke funnet virkemidlene for å nå oppnå dette planidealet?

Møtet holdes på Scene 5, Lillestrøm, kl 1800-1930

Møtet arrangeres i samarbeid med Kunnskapsbyen Lillestrøm

 

10. desember – Desemberportrettet – Ellen de Vibe med gjester.

I 20 år har Ellen de Vibe vært direktør for plan- og bygningsetaten i Oslo, og gikk av med pensjon 1. juni 2019. Oslo BOBY inviterer til en interessant samtale med Ellen om hennes år som byplansjef og hva hun mener er viktig for at Oslo skal fortsette å utvikle attraktive byrom og gode boligområder. PBEs nye etatsdirektør, Siri Gauthun Kielland, deltar i samtalen.

 

 

Bli medlem på Vipps – Søk etter Norsk Boby i appen.

Vi takker våre sponsorer: