BLI MEDLEM

Kontakt oss på boby@styrewebregnskap.no dersom det gjelder: 

  • Innmelding av bedrift/kommune (send med informasjon om navn, organisasjonsnummer, kontaktinformasjon e-post/mobil, ønsket lokallag)
  • Adresseendring, endring/ supplering av e-postadresse, samt for eventuell utmelding  

Hvorfor bør du bli medlem av Norsk Bolig og Byplanforening?

  • Du bidrar i Norsk Boby sitt arbeid for bedre samfunnsplanlegging.
  • Du får invitasjon til arrangementer i din lokale forening og til nasjonale arrangementer.
  • Du får abonnement på fagbladet Plan inkludert i medlemskontingenten.

Som medlem av Norsk Boby eller en av avdelingene deltar du i vårt arbeid for en bedre samfunnsplanlegging og for å øke forståelsen for at denne planleggingen er viktig. Foreningen skal bringe viktige planleggings- og utbyggingsspørsmål fram i samfunnsdebatten. Vi skal få fram godt underbygde argumenter som gir faglig tyngde og meningsforskjeller som gir nødvendig bredde. Vi skal være et korrektiv og en inspirasjonskilde i norsk samfunnsplanlegging. I medlemskapet inngår abonnement på fagbladet Plan.

Hvem kan bli medlem?

Det stilles ingen krav for medlemskap. Vi ønsker alle som arbeider med bolig- og byplanlegging i kommuner, fylker, boligbyggelag, arkitekt- eller ingeniørkontor, konsulenter, politikere, entreprenører og andre interesserte velkommen til å bli medlem. Både enkeltpersoner, organisasjoner, bedrifter, kommuner, fylkeskommuner og andre offentlige instanser kan tegne medlemskap.

Hva koster medlemskapet?

Medlemskontingenten avhenger av medlemstype:

Bedrifter, kommuner og fylkeskommuner: 2.750,-

Personlige medlemmer: 710,-

Studenter: 380,-

Ønsker du å bli medlem av Habitat Norge? 

Som medlem i BOBY kan du gjennom et tillegg i medlemskontingenten bli medlem av Habitat Norge med alle rettigheter. Habitat Norge er en tematisk avdeling av BOBY, og har et globalt mandat: de jobber for å fremme global, urban bærekraftig utvikling med vekt på den sosiale dimensjonen. 

Personer som allerede er medlem i en av lokalforeningene i Norsk Boby får fulle medlemsrettigheter i Habitat Norge ved å betale en tilleggssum for et dobbeltmedlemskap i Habitat Norge.