BLI MEDLEM

Hvorfor bør du bli medlem av Norsk Bolig og Byplanforening?

  • Du bidrar i Norsk Boby sitt arbeid for bedre samfunnsplanlegging.
  • Du får invitasjon til arrangementer i din lokale forening og til nasjonale arrangementer.
  • Du får abonnement på fagbladet Plan inkludert i medlemskontingenten.

Som medlem av Norsk Boby eller en av avdelingene deltar du i vårt arbeid for en bedre samfunnsplanlegging og for å øke forståelsen for at denne planleggingen er viktig. Foreningen skal bringe viktige planleggings- og utbyggingsspørsmål fram i samfunnsdebatten. Vi skal få fram godt underbygde argumenter som gir faglig tyngde og meningsforskjeller som gir nødvendig bredde. Vi skal være et korrektiv og en inspirasjonskilde i norsk samfunnsplanlegging. I medlemskapet inngår abonnement på fagbladet Plan.

Hvem kan bli medlem?

Det stilles ingen krav for medlemskap. Vi ønsker alle som arbeider med bolig- og byplanlegging i kommuner, fylker, boligbyggelag, arkitekt- eller ingeniørkontor, konsulenter, politikere, entreprenører og andre interesserte velkommen til å bli medlem. Både enkeltpersoner, organisasjoner, bedrifter, kommuner, fylkeskommuner og andre offentlige instanser kan tegne medlemskap.

Hva koster medlemskapet?

Medlemskontingenten avhenger av medlemstype:

Bedriftmedlemskap: 2.600,-

Kommuner og fylkeskommuner: 2.600,-

Personlige medlemmer: 670,-

Studenter: 360,-

Hvordan bli medlem?

Dersom du ønsker medlemskap i foreningen kan dette gjøres ved å kontakte nærmeste lokalavdeling eller ved å fylle ut skjemaet under. Skjemaet kan også brukes til adresseendring, endring/ supplering av e-postadresse, samt for eventuell utmelding.

Fyll ut skjema for innmelding:

* For å få studentpris må du sende dokumentasjon på studentstatus til post@boby.no
** Fylles kun ut dersom du ønsker at post fra foreningen sendes til arbeidsplassen din.
*** Før opp ønsket adresse for tilsending av post.