Hopp til innhold

Norsk BOBY

Norsk BOBY er en ideell og partiuavhengig organisasjon for alle som er engasjert og interessert i samfunnsplanlegging. Foreningen er landsdekkende og har rundt 750 medlemmer. Medlemmene er planleggere, politikere, utbyggere, beboere og andre med interesse for samfunnsplanlegging.

«Norsk BOBY skal arbeide for en bedre samfunnsplanlegging og øke forståelsen for at planlegging er viktig. Vi tar samfunnsplanleggingens mål, arbeidsmetoder og resultater opp til debatt ved å satse på bredt tverrfaglig arbeid, uavhengig av politiske motsetninger og profesjonsgrenser. Vi skal være et korrektiv og en inspirasjonskilde i norsk samfunnsplanlegging. Foreningens interessefelt skal dekke alle områder og sektorer av samfunnsplanleggingen, fra boligbebyggelse og boligmiljø, via generell by- og tettstedsplanlegging, til utbyggingsmønster, arealdisponering og økonomi i kommuner og fylker.»

Fra Vedtekter for Norsk Bolig- og Byplanforening (Norsk BOBY), sist revidert på generalforsamlingen på Lillestrøm 20. oktober 2014


Reformisme og det moderne landskapet: En film om Norsk Bolig- og Byplanforenings historie.

Regi: Bodil Furu, videokunstner
Manus: Anne Kristine Kronborg, kunsthistoriker
Medvirkende: Erling Annaniassen, historiker


Landsstyre og avdelinger

Foreningen består av et landsstyre, et arbeidsutvalg og ti regionale avdelinger, samt den tematiske avdelingen Habitat Norge. Norsk BOBY arbeider hovedsakelig gjennom aktivitetene i avdelingene. Ved lokal møtevirksomhet, seminarer og studieturer belyses aktuelle planleggings- og utbyggingsspørsmål. Temaene varierer fra konkrete lokale utbyggingssaker til prinsipielle nasjonale eller internasjonale plantema.

Norsk Planmøte og BOBY-prisen

Norsk BOBY arrangerer hvert andre år Norsk Planmøte, en stor nasjonal fagkonferanse. Konferansen har utviklet seg til å bli et verdifullt etterutdanningstilbud og en viktig møteplass for både BOBYs medlemmer og alle med interesse for samfunnsplanlegging og -utvikling. I forbindelse med Norsk Planmøte deler også foreningen ut BOBY-prisen. Formålet med prisen er å heve samfunnets interesse og respekt for god bolig- og byplanlegging, og styrke fagmiljøenes fokus på kvalitet i planprosesser, planprodukter og utbyggingsprosjekter.

Nettverk

Norsk BOBY har et stort nasjonalt og internasjonalt nettverk:

Til toppen