Landsstyret

Landsstyret består av (jf. § 4 i vedtektene) leder og styremedlemmer
valgt på generalforsamlingen, samt representanter fra hver av de
regionale og tematiske foreningene. Styret utpeker et arbeidsutvalg (AU) med
ansvar for organisasjon, fag, internasjonal kontakt og
lokalavdelingskontakt.

Arbeidsutvalget:

Karen Hatleskog Zeiner (Asplan Viak)
Leder, IFHP-representant

Knut Iver Skøien (Viken fylkeskommune)
Nestleder og økonomiansvarlig

Sissel Tjosaas (Universitetet i Tromsø)
Styremedlem, ansvarlig for Planmøte 2023

Jonas Bjørklund (Bodø kommune)
Styremedlem, ansvarlig for program

Hans Jacob Roald (Høgskulen på Vestlandet)
Styremedlem, ansvarlig for program

Vigleik Winje (Haugesund kommune)
Styremedlem, redaksjonsrådet i plan og leder for strategiarbeidet

Kaveh Kawousi (Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo)
Styremedlem, nettsider og sosiale medier

Nadja Sahbegovic (Trondheim kommune)
Styremedlem, BOBY-prisen

Ellen De Vibe (Urban Vibes)
Styremedlem

Arvild Bruun (Oslo kommune)
Styremedlem

Camilla Hovland (Haugesund kommune)
Styremedlem

Marja Skotheim Folde (Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo/Pir II)
Styremedlem

Anne-Kristine Kronborg (OBOS)
Styremedlem

I tillegg til arbeidsutvalget består landsstyret av en representant fra hver avdeling.

Agder BOBY
Buskerud BOBY
Bergen BOBY
Bodø BOBY
Innlandet BOBY
Oslo BOBY
Rogaland BOBY
Telemark og Vestfold BOBY
Trondheim BOBY
Nord BOBY
Habitat Norge

Sekretariat
USBL