Hopp til innhold

Landsstyre

Landsstyret består av (jf. § 4 i vedtektene) leder og styremedlemmer
valgt på generalforsamlingen, samt representanter fra hver av de
regionale og tematiske foreningene. Styret utpeker et arbeidsutvalg (AU) med
ansvar for organisasjon, fag, internasjonal kontakt og
lokalavdelingskontakt.

Arbeidsutvalget:

Marja Skotheim Folde -Institutt for urbanisme og landskap AHO / Alt.arkitektur as– (Leder)
Knut Iver Skøyen – Viken Fylkeskommune (Nestleder, økonomi)
Tord Bakke – 3RW arkitekter Bergen – (Redakjsonsrådet Plan)
Anne Kristine Kronborg – OBOS – (Informasjon)
Odd Iglebæk – Ekeberg Arkitektkontor – (Nyhetsbrev)
Sissel Tjosaas- UIT Tromsø- (Medlemstjenester og rekruttering)
Patrick Langeland
Hans Jacob Roald

I tillegg til arbeidsutvalget består landsstyret av en representant fra hver avdeling.

Agder BOBY
Buskerud BOBY
Bergen BOBY
Bodø BOBY
Innlandet BOBY
Oslo BOBY
Rogaland BOBY
Telemark og Vestfold BOBY
Trondheim BOBY
Nord BOBY
Habitat Norge

Sekretariat
USBL

Til toppen