Hopp til innhold

Landsstyre

Landsstyret består av (jf. § 4 i vedtektene) leder og styremedlemmer
valgt på generalforsamlingen, samt representanter fra hver av de
regionale og tematiske foreningene. Styret utpeker et arbeidsutvalg (AU) med
ansvar for organisasjon, fag, internasjonal kontakt og
lokalavdelingskontakt.

Arbeidsutvalget:

Tord Bakke – 3RW arkitekter Bergen – (Leder)
Marius Grønning – Institutt for landskapsplanlegging NMBU
Guttorm Ruud – AHO
Guri-Mette Vestby – NIBR
Tanu Priya Uteng – TØI
Mathias Midbøe – Trondheim kommune
Tone Bjørgan Wabakken – Arealplanavd. Hamar kommune
Anita Helstrup – Time kommune
Odd Iglebæk – Journalist/Arkitekt

I tillegg til arbeidsutvalget består landsstyret av en representant fra hver avdeling.

Agder BOBY
Buskerud BOBY
Bergen BOBY
Bodø BOBY
Innlandet BOBY
Oslo BOBY
Rogaland BOBY
Telemark og Vestfold BOBY
Trondheim BOBY
Nord BOBY
Habitat Norge

Sekretariat
USBL

Til toppen