Hopp til innhold

Landsstyre

Landsstyret består av (jf. § 4 i vedtektene) leder og styremedlemmer
valgt på generalforsamlingen, samt representanter fra hver av de
regionale og tematiske foreningene. Styret utpeker et arbeidsutvalg (AU) med
ansvar for organisasjon, fag, internasjonal kontakt og
lokalavdelingskontakt.

Arbeidsutvalget:

Tord Bakke – 3RW arkitekter Bergen – (Leder)
Marja Skotheim Folde – Alt.arkitektur as (Nestleder, økonomi)
Julie Grindborg – Asplan Viak AS – (Økonomi)
Anne Kristine Kronborg – OBOS – (Informasjon)
Odd Iglebæk – Ekeberg Arkitektkontor – (Redaktør/ Informasjon)
Truls Halvorsen – Fjell Halvorsen AS – (Medlemstjenester)
Tone Bjørgan Wabakken – Arealplanavd. Hamar kommune – (Bobyprisen, Norsk planmøte)
Simon Magnus Simonsen – Oslo Kommune – (Norsk planmøte)
Anita Helstrup – Time kommune – (Permisjon)

I tillegg til arbeidsutvalget består landsstyret av en representant fra hver avdeling.

Agder BOBY
Buskerud BOBY
Bergen BOBY
Bodø BOBY
Innlandet BOBY
Oslo BOBY
Rogaland BOBY
Telemark og Vestfold BOBY
Trondheim BOBY
Nord BOBY
Habitat Norge

Sekretariat
USBL

Til toppen