Kort om Bergen BOBY

Bergen bolig- og byplanforening (Bergen BOBY) er en lokalforening under Norsk bolig- og byplanforening (Norsk BOBY).

Norsk BOBY er en ideell og partipolitisk nøytral organisasjon. Foreningens formål er å arbeide for en bedre samfunnsplanlegging og øke forståelsen for at denne planleggingen er viktig. Dette gjør vi best ved å satse på et bredt tverrfaglig arbeid, uavhengig av politiske motsetninger og profesjonsgrenser. Vi vil bringe viktige planleggings- og utbyggingsspørsmål frem i samfunnsdebatten. Godt underbygde argumenter gir faglig tyngde, og meningsforskjeller gir nødvendig bredde. Vi kan, også ved din hjelp, være et korrektiv og en inspirasjonskilde i norsk samfunnsplanlegging. Foreningens interessefelt dekker alle områder og sektorer av samfunnsplanleggingen. Det legges spesielt vekt på boligbebyggelse, bomiljø, arealdisponering og økonomi.

Norsk Bolig- og Byplanforening (Norsk BOBY), populært kalt Bolig- og Byplanforeningen, har siden stiftelsen i 1913 vært et viktig forum for samfunnsplanlegging i Norge. Foreningen er landsdekkende og har rundt 750 medlemmer fordelt på 9 regionale og 1 tematisk avdeling. Medlemmene er planleggere, politikere, utbyggere, beboere og andre med interesse for samfunnsplanlegging. Bolig- og byplanforeningen ledes av et landsstyre, samt et arbeidsutvalg som sentralt tar hånd om det daglige arbeid, sammen med foreningens sekretariat. Norsk BOBY arbeider først og fremst gjennom aktivitetene i de regionale avdelingene.

Lokalforeningen for Hordaland og Sogn- og Fjordane arrangerer alle sine medlemsmøter i Bergen. Møtene er åpne for alle.

Meld deg gjerne også inn på gruppa vår på Facebook! Se facebook_Bergen BOBY!

 

Bergen BOBYs logo