Linker Bergen BOBY

Linker, interessante sider

Her følger en oversikt over interessante aktører knyttet til boliger og byplanlegning i Bergen og omegn.

Viktige, relevante myndigheter:

Nasjonale, relevante interesseorganisasjoner:

Kommuner, Bergen og omegn:

Viktige, relevante utdanningsinstitusjoner i regionen:

Utvalgte nyhetssider for bolig- og byplanlegning:

Sentrale aktører, boliger og omgivelser:

Samleside for viktige nyheter, tips og publikasjoner:

Kart av Norge som kan være nyttige for turister og byvandrere:

 

Bergen BOBYs logo