Norsk Planmøte

Dette bildet har en tom alt-tekst; dets filnavn er Screenshot-2023-09-26-at-14.40.22.png

Norsk Planmøte er en stor nasjonal fagkonferanse som arrangeres av Norsk BOBY hvert andre år. Konferansen har utviklet seg til å bli et verdifullt etterutdanningstilbud og en viktig møteplass for både Norsk BOBYs medlemmer og alle med interesse for samfunnsplanlegging og -utvikling.

Norsk Planmøtet 2023 handler om Stedsutvikling i klima- og naturkrisens tid og finner sted i Tromsø 9. og 10. november 2023. Les mer her

Les artikler om Norsk Planmøte

Norsk Planmøte 1990 – 2018

2018 Trondheim

«Sammen om byen – Norsk planmøte 2018»

2016 Stavanger

«Befolkningspolitikk og boligutvikling – FNs New Urban Agenda i Norge»

2014 Lillestrøm

«Demokrati og urbanisering: Om planlegging, verdier og rettigheter i jubileumsåret for Grunnloven»

2012 Bergen

«Planlegging flytter grenser»

2010 Oslo

«Bykvalitet og bokvalitet»

2008 Trondheim

«Bærekraft, markedskrefter, planlegging: Gamle motsigelser – nye muligheter?»

2006 Oslo

«Migrasjon: Nye byer, nye steder: Utfordringer for bolig- og byplanleggingen i et pluralistisk samfunn»

2004 Tromsø

«Brudd og omstilling – næringsutvikling, kulturvekst og nyskaping som drivkraft i by- og regionutvikling»

2002 Oslo

«Boligbygging og boligpolitikk»

2000 Stavanger

«By- og tettstedstransformasjon»

1998 Oslo

«Nye bolig- og byplanidealer i et økologisk perspektiv»

1996 Oslo – København

«Omgivelser og miljøer i forandring»

1994 Bergen

«Infrastrukturinvest-eringer og samfunnsutvikling. Milliardinvesteringer er svaret. Hva er spørsmålet?»

1992 Oslo

«Det norske stedet – utfordringer for fysisk planlegging»

1990 Trondheim

«Byen og miljøet. Utvikling og fornyelse» (Nordisk Planmøte)