Førde Sentrum i Sunnfjord

Sunnfjord BOBY

Sunnfjord Bolig- og Byplanforening (Sunnfjord BOBY) er en ny avdeling i Norsk Bolig- og Byplanforening (Norsk BOBY). Den ble oppretta våren 2017 og vil ha arrangementer fra høsten 2017.

 

Kontakt Sunnfjord BOBY

E-post: Styreleiar Arne Kringlen: arne.kringlen@norconsult.com

mobil: 951 17 875

Styret i Sunnfjord BOBY

Leiar, Arne Kringlen (samfunns- og arealplanleggar, Norconsult AS)
 
Kasserar, Julie Daling (by- og arealplanleggar, Førde kommune)
 
Styremedlem, Bjørn-Are Vollstad (sivilarkitekt, sjølvstendig)
 
Styremedlem, Ørjan Stubhaug (samfunnsutviklar i Naustdal kommune)
 
Styremedlem, Philip Dixon Sandberg (by- og regionplanleggar, Flora kommune)