Styret Bergen BOBY

Styret har ansvar for å arrangere temamøter og årsmøte og ellers den daglige driften av foreningen.

Styret velges etter mandat fra årsmøtet, og består av minimum fire ordinære styremedlemmer og en styreleder.
Ønsker du å stille til valg til Bergen BOBY sitt styre melder du inn din interesse på post@bergenboby.no eller tar kontakt med styrets leder.

Styret 2021/2022 består av:

  • Lars Petter Klem – tlf.: 48 89 39 59
  • Aslaug Sæther
  • Kjersti Sollund
  • Magnus Meinert
  • Lene Loy
  • Frode Skauge – studentrepresentant HVL

Ta gjerne kontakt om du skulle ha noen spørsmål eller innspill til møter og arrangementer!

Meld deg gjerne også inn på gruppa vår på Facebook!

 

Bergen BOBYs logo