Styret Bergen BOBY

Styret har ansvar for å arrangere temamøter og årsmøte og ellers den daglige driften av foreningen.

Styret velges etter mandat fra årsmøtet, og består av minimum fire ordinære styremedlemmer og en styreleder.
Ønsker du å stille til valg til Bergen BOBY sitt styre melder du inn din interesse på post@bergenboby.no eller tar kontakt med styrets leder.

Styret 2019/2020 består av:

  • Torben Blindheim – tlf.: 46 63 80 55
  • Aslaug Sæther
  • Hilde Kalleklev
  • Vegard Vatle
  • Lars Petter Klem

Ta gjerne kontakt om du skulle ha noen spørsmål eller innspill til møter og arrangementer!

Meld deg gjerne også inn på gruppa vår på Facebook!

 

Bergen BOBYs logo