Agder BOBY - Flyfoto av Kristiansand

Styre for Agder BOBY

Styret for Agder Bolig- og Byplanforening

Alf Petter Mollestad – leder (Multiconsult)

Endre Balchen – økonomiansvarlig (Planfolket)

Esben Gundersen – styremedlem (Lillesand kommune)

Eline Fredriksen – styremedlem/webansvarlig (COWI)

Anne Lislevand – styremedlem (Kristiansand kommune)