Nyhetsbrev 26. Oktober 2018

NYHETSBREV 26. OKTOBER  2018

Ny plan for å sikre Oslo-arven


Vernet av våre kulturminner er for viktig til å være tilfeldig. Nå skal Oslo utarbeide en ny vernemelding. Innspill er velkomne – fra alle

Varsel om fryktkultur i Plan- og bygningsetaten


NRK avdekker et varsel om fryktkultur blant topplederne i Plan- og bygningsetaten. Ansatte blir skjelt ut i møter, svartelistet og lever i et skrekkregime, hevder en tidligere tillitsvalgt.
Rundskriv H-5/18
Samfunnssikkerhet i planlegging
og byggesaksbehandling
Meldingen presenterer nye oppgaver til fylkeskommunene, og er en oppfølging av Hagen-utvalgets rapport. I tillegg oppsummeres forslaget som Stortinget tidligere har behandlet i forbindelse med regionreformen.
LAST NED DOKUMENTET I PDF FORMAT

Byøkologi og kultur i Hauskvartalet


Nå fylles Oslos første byøkologiske kulturkvartal med innhold.
Meld. St. 6 (2018–2019)
Oppgaver til nye regioner

Rundskriv om samfunnssikkerhet i planlegging og byggesaksbehandling.

 
LAST NED DOKUMENTET I PDF FORMAT

– Ekstremfortetning på Smestad

Aksjonsgruppa «Mot ødeleggelse av nedre Grefsen» mener planene om fortetting på Smestad er et overgrep.

Det strømmer på med høringsuttalelser til Plan- og bygningsetaten (PBE) i forbindelse med områdereguleringen for Smestad i Oslo. Blant dem som har sendt inn uttalelse, er Aksjonsgruppa «Mot ødeleggelse av nedre Grefsen».

KONFERANSE
Transformasjon og rehabilitering 2018


Tid: 6. desember 2018 – Sted: Oslo
 
MELD DEG PÅ HER

Hvilke byrom ønsker vi oss?
Byutviklingen i Oslo preges av en rekke store prosjekter, som skal få nytt liv ved å rehabiliteres, transformeres og konverteres. Hvilke byrom vil vi ha, og hvordan kan gårdeiere og utviklere få til konsepter som skaper gode bomiljø og byrom?

Hva er forskjellen mellom de prosjektene som lykkes, og de som ikke integreres godt i bybildet til tross for at det i utgangspunktet virket som en utmerket idé?
Vil bygge skyskraper på Fornebu
Det er Budstikka som omtaler de ambisiøse byggeplanene til Aker-eide FP Eiendom. Arkitekten Gert Wingårdh har tegnet en ny skyskraper på 60 etasjer, noe som er 80 meter høyere enn Oslo Plaza. Planen er at bygget skal være hovedkvarter for World Ocean Headquarters. Bygget vil få et areal på 65 000 kvadratmeter.


Publisert

i

av

Stikkord: