Efter oliefesten
venter oprydningen

 

Over de kommende årtier skal olieselskaberne bruge trecifrede milliardbeløb på at lukke ned og rydde op efter det store olieeventyr i Nordsøen. En gigantisk opgave med store tekniske og miljømæssige udfordringer. Og det skal ske i en tid med udsigt til faldende olieefterspørgsel, faldende priser og faldende indtjening hos selskaberne

 

 

Oljefondet bak boligutkastelsere

Sjøl om oljefondet ikke direkte eier og spekulerer i boliger, så er de absolutt en sentral global aktør i såkalt kapitalisering av eiendom. Dessuten, gjennom sin rolle som storaksjonær i Caixabank og Blackstone Mortgage Trust, velsigner de en profittrettet boligpolitikk …

Økt sykefravær i bygg og anlegg

Sykefraværet i bygg og anlegg økt med 13,9 prosent i andre kvartal 2020 sammenlignet med samme kvartal i fjor. Det kommer frem av Navs sykefraværsstatistikk, som ble publisert onsdag denne uken.

Covid19 and urban health

The pandemic is an opportunity for cities to dramatically rethink use of housing, transport and public spaces in ways that would serve all citizens, especially the socially vulnerable.

<   Barcelona has increased its green public
spaces. The move towards healthier cities
should be accompanied by serious efforts to
make cities greener (Photo: BCNUEJ)

Regjeringen inviterer til idédugnad
for å nå bærekraftsmålene

Sist uke inviterte «bærekraftsminister» Nikolai Astrup og Kommunal- og arbeidsdepartementet til idedugnad for å nå bærekraftsmålene.

En viktig mulighet for sivilsamfunnet
Som dere vet danner Agenda 2030 og bærekraftsmålene rammen rundt årets utlysning av informasjonsstøtten fra Norad. I hvilken grad Norges oppfølging av bærekraftsmålene vil gi utviklingseffekt globalt vil i stor….

Les mer

Det vil bli avholdt innspillsmøter utover i september og oktober.
Meld deg på her

Politik för gestaltad livsmiljö

Involvera medborgarna och öka kunskapen både om staden och möjligheterna att påverka, gestalta för flera olika ändamål och förändra stadens gator och platser utifrån människans behov. Det är några av de viktigaste medskicken och förbättringsåtgärder som ArkDes lyfter i rapporten ”Med människan i fokus” som följer upp Politik för gestaltad livsmiljö. Rapporten finns i det bifogade presskitet.

New book:
Dilemmas of Sustainable Urban Development

Dilemmas of Sustainable Urban Development offers valuable insights into a difficult line of work whose practice inevitably requires a confrontation with fundamental conflicts between divergent goals, and therefore also demands difficult choices and compromises.              Read more

Innspill til nasjonal
transportplan 2022–2033

Bruker- og interesseorganisasjoner inviteres til møte 10. september 2020, for å presentere ønsker om prioriteringer i NTP 2022–2033.

Riksantikvaren mot
høyhus Oslo Spektrum

– Byggehøydene er i konflikt med nasjonale og vesentlig regionale kulturminneinteresser. Dette gjelder særlig forholdet til Akershus festning, uttaler Riksantikvaren. Stiftelsen Norges Varemesse ønsker å fullføre eksisterende Oslo Spektrum «med det fullverdige kongressenteret Oslo trenger». Det skal gi plass til…

Konkurransebidrag norsk fløtingsmuseum

– Det er kommet inn hele 136 godkjente konkurranseutkast til konkurransen om Nasjonalt fløtingsmuseum og kompetansesenter for våtmark, forteller konkurranseansvarlig Gisle Nataas.

Utbyggingsplaner skaper lokal motstand på Tromsøya

Boligblokker her? Arealdelen av kommuneplanen for Tromsø skal revideres i løpet av høsten. Ann-Kjersti Johnsen mener det er en økende bevissthet i befolkningen om betydningen av grønne verdier, gode kvaliteter i nærmiljøet og god folkehelse, og håper dette reflekteres i den nye planen.
Foto: Ann-Kjersti Johnsen

Sørvest på Tromsøya ligger Fagerengfjæra, et stort, overgrodd jorde med dyrkbar mark. 48 dekar er regulert til friområde i kommuneplanens arealdel. Hele området har tidligere vært et gårdsbruk. Helt ned mot sjøen er det en fjære. Det er en alminnelig, klassisk nordnorsk steinfjære.

Copyright © Norsk Bolig og Byplanforening

Vår epostadresse er:
post@boby.no

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*


 


Publisert

i

av

Stikkord: