BOBY-prisen 2008 til T-baneringen i Oslo

T-baneringen i Oslo mottar BOBY-prisen 2008 fordi prosjektet skårer høyt på ”overordnet strategisk plan”, men utmerker seg spesielt mht ”kvalitet og innhold i forhold til bærekraftig utvikling” og ”konfliktløsning og gjennomføringsevne” Prisen ble delt ut på Norsk Planmøte 2008 i Trondheim 23. og 23. oktober. I 2008 er det kommet inn forslag på 12 ulike kandidater.

Juryens begrunnelse:

Transport er et dominerende og strukturerende element i byene, både for innbyggerne og arealutviklerne. Transportløsningene har derfor betydning både for byutformingen og opplevelsen av byen. Bygging av T-banenettet, fra den første banen ble anlagt i 1898, via pendeldrift i 1994 til etablering av T-baneringen er rotfestet i temaet byutvikling. T-banenettet og ringen er en integrert del av byens vekst og endring, og ringen utgjør grunnstammen for en bærekraftig byutvikling i Nydalen, på Storo og på Sinsen.

Stasjonene i T-banenettet er sentralt plassert i byens struktur, og de har selv vært forutsetningen for at området rundt stasjonene fungerer som knutepunkter for byens befolkning og næringsliv. T-banesystemet i Oslo og utbyggingen av ringen fungerer på denne måten som en motor for byutvikling.

T-banenetter med Ringen tilbyr også et helhetlig indre bilde av Oslo. Strukturen er lett å kjenne igjen og gir et kognitivt bilde og et identitetskapende symbol på hovedstaden.

T-baneringen sto ferdig i hele sin lengde i 2006. Den har gjort reisetida i det sentrale feltet mellom Oslo sentrum og Ring 3 / Nydalen vesentlig kortere, og dermed også nedkortet reisetida ved overgang mellom ulike transportmiddel i det sentrale Oslo betydelig.

T-baneringen binder byen sammen på en ny måte ved å koble Sognsvannsbanen ved Ullevål stadion i vest, med Grorudbanen ved Carl Berners plass i øst. På denne måten åpner ringen for en alternativ samhandling på tvers av tidligere ferdselsårer og gjør byen i nord mer tilgjengelig for befolkningen i både øst og vest. Den har bidratt til at byen oppleves mer tilgjengelig fordi befolkningen kommer raskere fram til nye områder.

I evalueringen av tiltaket som Asplan Viak AS har gjort på oppdrag fra Oslo kommune står det bl.a. at

”Kollektivtrafikken har i perioden 2003-2007 tatt en stigende andel av personreisene i Storo-Nydalen, både blant bosatte, arbeidstakere og senterkunder, og det i hovedsak på bekostning av bilbruken. Samlet for de tre gruppene har kollektivtrafikkens andel av motoriserte reiser på virkedagene økt fra 28 til 45 prosent. Vi kan slå fast at T-banens betydning for miljø og trafikksikkerhet var undervurdert i KU-fasen.”

Oslo har i dag et høyeffektivt offentlig kollektivtransportnett takket være Oslo Sporveiers pågangsmot og utbyggingsinnsats. Et effektivt og forutsigbart kollektivtilbud er en viktig premiss for bærekraftig byutvikling og en klar betingelse for en moderne, effektiv og bærekraftig storby. Tilgjengeliggjøring av Nydalen- /Storoområdet ved utbygging av T-baneringen har vært en forutsetning for en vellykket transformasjon av området og lokalisering av BI samt at hele Oslo by har glede av et bedre kollektivtilbud.

Juryen for Bolig- og byplanprisen 2008 har derfor besluttet å gi prisen til T-baneringen i Oslo. Det er mange som har bidratt til gjennomføringen av T-baneringen, men prisen deles ut til ”Ringens herre” ved Kollektivtransportproduksjon AS.

Jury

Eivind Hartmann (Plan- og bygningsetaten i Oslo)
Bård Isdahl (Norsk Form)
Fredrik Shetelig (fakultet for Arkitektur og Billedkunst – NTNU)
Vera Houck (AU BOBY/Selvaag)
Jan Høegh (AU BOBY/Econ Pöyry)
Guro Berge(Vegdirektoratet / Statens vegvesen).


Publisert

i

av

Stikkord: