BOBY-prisen 2010

BOBY-prisen 2010 til Iladalsområdet

Bolig- og byplanprisen 2010 går til Iladalsområdet i Trondheim

Prosjektet Iladalen omfatter åpning av 700 meter av Ilabekken fra Benneches veg til Ilsvikbassenget, opparbeidelse av ca 30 daa friområde med turveg, ballplass, lekeplass og kunst. I tillegg kommer omfattende miljøtiltak hvor målsettingen har vært å reetablere et naturlig biologisk mangfold i vassdraget. Prosjektet er planlagt og gjennomført i nært samarbeid mellom Trondheim kommune, Statens vegvesen, NVE og Ila bydel, i tillegg til en rekke andre bidragsytere. Anleggsarbeidene startet i 2005 og gjenåpning av bekken ble ferdigstilt i 2008.

Tidskriftet Plan nr. 5 2010 – BOBY-prisen 2010


Publisert

i

av

Stikkord: