Byer i krise – en kaskade av utfordringer

Verden rammes av kriser: «finance, food, flood, fuel, fight, flight, fever, fire, fear». De møtes i byer og tettsteder – hvor 80% av verdens befolkning bor – henger sammen og forsterker hverandre. FNs klimapanel betegner utfordringen som en kaskade. Temanummeret av «Orientering» som utgis i disse dager handler om krisene og hvordan de kan møtes. 

Emnene er gjenoppbygging i Ukraina med artikler fra landets egne planleggere, nye byer i Afrika, Midt Østen, og Kina, pandemienes konsekvenser for byutvikling, Palestinas urbane landbruk og matsikkerhet, bistand i elitenes byer, urban delingsøkonomi, solidaritet og resiliens og feministisk urbanisme.

For Ukraina interesserte er «enqueten» særlig viktig: Hovedspørsmålet er hvordan landet kan styrke eierskapet til egen utvikling. Her bidrar sentrale aktører som utenriksminster Anniken Huitfeldt, Verdensbankdirektør Sameh Wahba, ukrainsk miljøaktivist Anna Ackermann, generalsekretær i Flyktninghjelpen Jan Egeland, nødhjelpsleder i FNs bosettingsprogram Filiep Decorte og stortingsrepresentant Ingrid Fiskaa. De drøfter bl.a. hva det internasjonale samfunnet kan bidra med. Artiklene til de ukrainske planleggerne Öleksandr Animosov, Nathan Hutson og Oleksii Pedosenko setter søkelyset på hvordan gjenoppbyggingen kan bidra til bedre styresett, mindre korrupsjon, styrket desentralisering og folkelig deltakelse. «Building back better».

Globalt profilerte urbanister som Ana Falu (likestilling), Eduardo Moreno (prisbelønt mexikansk fotograf) Mohamed el Siouf (tidligere boligsjef i UN Habitat), Maria N. Reutersward (matforsker Chalmers) leverer alle originale innspill på sine fagområder. Viktige norske bidragsytere er Peter Butenschøn, Eilert Ellefsen, Helene Gallis og Erik Berg, som også har redigert utgivelsen. Habitat Norges masterstipendiater i 2023 Are Bergerud/Gabriel Alfnes (planlegging av førskole i en Cape Town-bosetting) og Marcela Zarate (urban delingsøkonomi) presenter også sine oppgaver.

Temanummeret er på 32 sider og inneholder 18 artikler, Det kan kjøpes hos Tronsmo bokhandel og via habitatnorway@gmail.com. Som bilag til høstutgaven av Ny Tid (nr. 3 2023) kjøpes det hos Narvesen.  

Produksjonen er et samarbeidsprosjekt mellom Habitat Norge og Ny Tid.   

Nærmere opplysninger gis av Erik Berg – bilagets redaktør – på 91182339.


Publisert

i

av

Stikkord: