COVID 19
– HJELP MATHARES BARN OG UNGE

I Mathare slummen i Nairobi bor mer enn 500.000 innbyggere på noen kvadratkilometer. Over halvparten er barn og ungdom under 20 år.  Slummen er en av Kenyas eldste, største og med de verste levekårene.

Inntektene for folk flest er under 2 USD om dagen. Forurensningen av luft, vann og jord er stor. HIV og TB er utbredt. Kriminalitet, vold, prostitusjon og sykdom gjør livet svært farlig.

Bolighusene er av jord eller plast med bølgeblikktak. Tettheten av hus gjør brannfaren enorm. Alle bor trangt. Vanligvis deler fire eller flere på et rom uten innlagt vann, toalett og avløp. Sosial isolasjon for å bekjempe corona-spredning er ikke mulig med slik trangboddhet.

Stansen av normale økonomiske funksjoner gjør også at folk mister inntekt og mulighet til å brødfø sin familie. Om folk ikke dør av epidemier, kan de dø av sult. Myndighetenes nåværende «nedstenging» gjør at den sosiale situasjonen kan eksplodere i Nairobis slumområder.

Mathare er kjent for sine fotball-lag for gutter og jenter. Norge (NORAD/UD) har i en årrekke bl.a. gjennom Norges Fotballforbund støttet idretts- og miljøarbeidet som Mathare Youth Sports Association (MYSA) driver. Fotball-lag fra Mathare er godt kjent gjennom Norway Cup. Blant annet Brumunddal, Sotra, Søgne, Asker, Stabæk og Start har vært vertskap og samarbeidet med MYSA.

For 15 år siden utviklet «Ung Info» i Oslo kommune gjennom FN Habitat såkalte «One Stop Youth Centres» i Nairobi. Disse ble seinere spredt til flere større byer i Øst- og Vest -Afrika. Formålet er rådgivning til ungdom i om utdanning, helse og arbeid.

Nå har FN Habitat bevilget økonomisk støtte til etablering av to poster for håndvask i bydelen Malango Kubwa i Mathare – knyttet til to av disse «One Stop Youth Centres». Pengene går til vann, såpe, beskyttelse og helseinformasjon. Tjenesten er gratis.

Den tyske bistandsorganisasjonen «Water is Right» gjennomfører prosjektet, og FN Habitat kontrollerer framdriften.

Men bare to vannposter er lite, og FN Habitat ønsker å utvide til åtte snarest. Til dette trenger de økonomiske bidrag. Derfor setter Habitat-Norge i gang en innsamlingsaksjon.

Oslo kommune, Utenriksdepartementet, NORAD, Norges Fotballforbund og andre viktige samfunnsaktører vil bli søkt om støtte. «Ung Info» har allerede gitt positive signaler til å støtte aksjonen.

Den enkelte kan også bidra direkte via pay pal på Habitat Norges hjemmeside www.habitat-norge.no eller med bidrag til Habitat-Norge sin bankkonto 1254 625 3951. Merk eventuelle bidrag med Mathare 2020. Habitat-Norge har org. nummer 918 322 167.

 


Publisert

i

av

Stikkord: