Ellen de Vibes oppsummering

Med Ellen de Vibe som byplansjef, har Oslo endelig vendt seg mot fjorden. Mens politikere, utbyggere og beboere har fremmet sine
ofte motstridende interesser, har hun stort sett fått viljen sin. På veien ut får hun hard kritikk for lederstilen.

Les artikelen fra morgenbladet.no