Fullsatt debatt om Stavangers akropolis

På en høyde rett sør for Stavanger sentrum og togstasjonen ligger det som kalles Akropolishøyden på folkemunne. Her ligger et knippe store monumentalbygg fra slutten av 1800-tallet tegnet arkitekten Hartvig Sverdrup Eckhoff. Her ligger Rogaland teater, Stavanger museum, den gamle turnhallen, og Stavanger sykehus som i dag huser Rogaland fylkeskommune. Om noen år vil det gå en ny høyverdig bussvei rett forbi. 

Både museet, teateret og fylkeskommunen er i ferd med å vokse ut av sine gamle ærverdige bygg og det pågår en rekke spennende planer for området. Aktørene koordinerer seg gjennom prosjektet Akropolisvisjonen, som ledes av Stavanger kommune.  Begrenset areal og viktige kultur- og landskapsverdier gjør arbeidet både krevende, men også uhyre spennende!

For å få oversikt og diskutere helheten i arbeidet inviterte Rogaland BOBY til fagmøte tirsdag 7 mars, sammen med Stavanger Arkitektforening (SAF) og Museum Stavanger (MUST). Her fikk kommunen og de ulike aktørene presentere sine prosjekt og svare på spørsmål fra den fullsatte Fuglesalen på museet.

«Det at det kom så mange mennesker – opp mot 80 stykker – viser at Akropolis-visjonen virkelig  engasjerer folk! Den videre byutviklingen i denne delen av Stavanger er tjent med at prosjektene i dette området landes på en kvalitetsmessig og gjennomførbar måte, og i god dialog med hverandre og innbyggerne – sier leder av Rogaland Boby  Erik Cockbain 


Publisert

i

av

Stikkord: