Generalforsamling 2016

Kunngjøring av generalforsamling for Norsk BOBY
Vi kunngjør med dette at generalforsamling for Norsk BOBY avholdes mandag 7. november 2016 kl. 17:00 på Hotell Scandic Stavanger City, Reidar Berges gate 7, Stavanger. Saker som ønskes behandlet på generalforsamlingen må være Landsstyret i hende innen 10. oktober.


Publisert

i

,

av

Stikkord: