Gjenoppbygging, illustrasjonsbilde

Gjenoppbygging av Ukraina – samarbeid om nettverks- og kunnskapsoppbygging

av Peter Butenschøn, styreleder i Habitat Norge

Foto: Privat

Habitat Norge har satt i gang et initiativ i samarbeid med BOBY og Polyteknisk forening for å bidra til nettverks og kunnskapsbygging i forbindelse med gjenoppbyggingen av Ukraina. Etter krigsødeleggelsene i Ukraina står landet overfor omfattende utfordringer – gjenreising og utbygging av hele bysamfunn. Dette er utfordringer som langt overskrider Ukrainas lokale økonomiske og faglige kapasitet. Lokale fagmiljøer innenfor bygging og byutvikling ber nå om et samarbeid over landegrensene som går langt utover krisehjelp og tilføring av økonomiske ressurser.

Den norske regjeringen har forpliktet seg til en økonomisk bistand til Ukraina på 75 milliarder over 5 år – ‘Nansenprogrammet’, halvparten for sivile formål. Behovet for bistand vil ikke være slutt etter 5 år. Det vil være et stort og langsiktig behov for å utvikle samspillet mellom lokale ukrainske og norske fagmiljøer og organisasjoner. Dette er et samspill som må forankres lokalt – politisk og faglig – noe man ikke kan regne med at internasjonale organer er tilstrekkelig opptatt av eller egnet til. For å opprettholde en bred forståelse og støtte i det norske samfunnet for slik bistand, må engasjementet forankres i en stadig oppdatert kunnskap om hva en slik gjenoppbygging består av. Hva er det behov for, hvilke strategier er mest realistiske, hva slags samarbeid er mest aktuelt. Hva virker – og hva virker ikke? 

Vi tror fagmiljøer innenfor bygging og infrastruktur, byutvikling og utviklingsbistand i Norge bør utfordres til å bidra aktivt til at kunnskap samles, formidles og debatteres, og at samarbeidsrelasjoner til fagmiljøer i Ukraina bygges ut og operasjonaliseres. Habitat Norge, Bolig- og byplanforeningen og Polyteknisk forening ønsker, sammen med akademiske og faglige institusjoner, å ta en koordinerende rolle i en nettverks- og kunnskapsformidling. Det vil bli behov for betydelig mer kontaktbygging, og for oversikt over initiativer og konkrete prosjekter. Slik kunnskap og innsikt må formidles mot norske politiske og bevilgende myndigheter.

Initiativet lanseres under Arendalsuka i august i form av et seminar og en debatt, og i ukene etter kommunevalget. Det tas sikte på et frokostmøte i Polyteknisk forening og en større konferanse under Habitat-dagen 2. oktober. På disse arrangementene vil det være viktig å presentere den mest aktuelle kunnskapen om utfordringene som er tilgjengelig i Ukraina og Norge. Arrangementene vil følges opp på nettsider og gjennom artikler og presentasjoner i pressen. 


Publisert

i

av

Stikkord: