GOD JUL OG GODT NYTT ÅR!

Vi takker våre medlemer og samarbeidspartnere for interessante seminarer og konstruktive diskusjoner i året som har gått. Vi ser frem til et nytt og spennende år som kan gi mer engasjement rundt by- og samfunnsplanlegging. Takk til alle som har bidratt til at flere får forståelsen for at by- og samfunnsplanlegging er like viktig nå som den gangen vi startet opp i 1913.

«Norsk BOBY skal være et korrektiv og en inspirasjonskilde i norsk planlegging. Foreningens interessefelt skal dekke alle områder og sektorer av samfunnsplanleggingen, fra boligbebyggelse og boligmiljø, via generell by- og tettstedsplanlegging, til utbyggingsmønster, arealdisponering og økonomi i kommuner og fylker.»

Vi ønsker alle en riktig God Jul og et Godt Nytt år!


Publisert

i

av

Stikkord: