Høy temperatur på Oslo BOBys politiske byutviklingsdebatt

Det var høy temperatur og god stemning på Oslo BOBYs politiske byutviklingsdebatt 18. april. Alle partiene i Byutviklingsutvalget deltok. Debatten viste at byutvikling kan bli et hett tema i valgkampen  og partiene har til dels nokså ulikt syn på hva som er rett medisin mht boligpolitikk, hvor og hvordan vi skal bygge og hvordan en skal få til sosial infrastruktur og kultur over hele byen.

Arbeiderpartiet har den mest liberale politikken på høyhus og fortetting/ tranformasjon, mens Rødt er i andre enden av skalaen og ønsker at mer av utviklingen skal tas i Oslo vest og nabokommunene. Alle er enige om at hele byen trenger kultur og sosial infrastruktur. Venstresiden har mer tro på bruk av kommunale midler til dette enn høyresiden. Alle vil videreføre tiltak for rimelige boliger for å få folk inn på boligmarkedet. Men noen kur for lavere boligpriser var vanskelig å få øye på.


Publisert

i

av

Stikkord: