Hvem fortjener Bolig- og byplanprisen i 2023?

Norsk Bolig- og Byplanforening inviterer til nominasjon av kandidater til Bolig- og Byplanprisen 2023.  Prisen blir tildelt hvert annet år, denne gangen i en seremoni på Planmøtet i november. Prisen har vært delt ut siden 1978, og er en hedersbetegnelse for fremragende by- og stedsutvikling. 

Formålet med Bolig- og Byplanprisen er å heve samfunnets interesse og respekt for god bolig- og byplanlegging og styrke fagmiljøenes fokus på kvalitet i planprosesser, planproduksjon og utbyggingsprosjekter. Prisen kan gis til offentlige, private eller samarbeidende aktører. De aktuelle kandidatene vurderes av en tverrfaglig sammensatt jury. Vi etterlyser prosjekter, planer, prosesser og strategier som utmerker seg når det kommer til bærekraft, stedskvaliteter, innovasjon, gjennomføringsevne, metode og prosess. 

Årets planmøte har som tema Stedsutvikling i klima- og naturkrisens tid, og handler om økologi, sirkularitet, biologisk mangfold, arealnøytralitet og sosial rettferdighet. Derfor oppfordrer vi spesielt til innsending av prosjekter som utmerker seg innenfor disse områdene.

Har du eller kjenner du til et prosjekt som fortjener anerkjennelse? Send inn din nominasjon nå og gi ditt bidrag til å løfte frem fremragende arbeid innen bolig- og byplanlegging. Forslagene må ha tekst og illustrasjoner som begrunner forslaget sett i sammenheng med planprisens vedtekter og årets planmøtetemaer. Dokumentasjonen består av 2-4 A4-sider, eventuelt med henvisning til digitale vedlegg.   

Bidrag sendes til post@boby.no. Frist for innsending av nominasjoner er den 7. oktober 2023.

Ta kontakt med Hans-Jacob Roald for spørsmål knyttet til nominasjonene: Hans.Jacob.Roald@hvl.no, mob.: 926 20 284

Foto: Line Owren Fotografi @lineowrenfotografi


Publisert

i

av

Stikkord: