Trondheim BOBY - flyfoto Midtbyen

Innkalling til generalforsamling i Norsk BOBY

Norsk bolig- og byplanforening kaller inn til generalforsamling 20. september klokka 17.15 på Prinsen kinosenter i Trondheim.

Agenda:

0) Møteledelse

  • Valg av ordstyrer
  • Valg av referent og to personer til å underskrive protokoll
  • Godkjenning av forrige referater dd 7. nov. -16 og 19. sept. -17

SAK 1) Media: Norsk Bobys ansikt utad

SAK 2) Årsrapport 2016-18

SAK 3) Økonomi

  • Regnskap 2017
  • Styringsbudsjett 2018 -19
  • Valg av forretningsfører og revisor

SAK 4) Valg av medlemmer til Arbeidsutvalget 2018 – 20

Sak 5) Innkomne saker

  • Forslag til ny type medlemskap
  • Forslag om gruppearbeid: Strategi mot 2030

Kl 18.00 Slutt

 

Saker til generalforsamlingen må sendes til post@boby.no innen 31. august.

 

Overnatting i Trondheim:

Det er reservert rom på Comfort hotel park.

Kontakt co.park@choice.no eller ring 73 83 39 00 og oppgi referansekoden GB000124 når du bestiller.


Publisert

i

,

av

Stikkord: