Norsk Boby blir mer tilgjengelig


Norsk Boby har drøye sekshundre medlemmer. De aller fleste av disse er tilknyttet en av de elleve avdelingene; Agder, Bergen, Bodø, Buskerud, Innlandet, Nord, Oslo, Rogaland, Sunnfjord, Telemark og Vestfold, Trondheim og Habitat-Norge. 

Avdelingene arranger debatter og seminarer om aktuelle utfordringer i norsk og internasjonal bolig- og bypolitikk. Men dette er det vanskelig å finne ut av, siden mye av informasjonen om ulike arrangementer landet rundt i dag formidles via facebook. Er du ikke medlem av den lokale facebookgruppa, vet du lite om hva som skjer.

Dessuten, og kanskje vel så viktig, ut fra hjemmesidene er vanskelig å få oversikt over hele organisasjonens fortløpende aktiviter. Vi viser ikke godt nok fram totaliteten i hva vi kan og hva vi driver med.

Det er vel også sannsynlig at der holdes innledninger etc. som gjerne kan være alment tilgjengelig, også for interesserte som ikke var på det aktuelle møtet.

Ut fra dette har Bobys styre initiert et arbeid med å endre på organisasjoens hjemmesider. Et hovedformål er nettopp å gi bedre informasjon om hva som skjer i de ulike avdelingene. 

Konkret vil dette skje ved at hjemmesidene får ei «På gang» – en slags kalender – spalte som kommer opp straks man er inne på www.boby.no.

Rent teknisk vil dette skje ved at det etableres en oppkopling mellom lokale facebooksider og hovedsida. 

For å få til dette har Norsk Boby inngått et samarbeid med det grafiske firmaet abc-partner v/ Svein Gangsø. Det er også dette firmaet som hjelper til med å utgi Boby sitt “nye” nyhetsbrev. Lederne for Bobys ulike avdelinger bes melde fra til undertegnede, hvem som er kontaktperson(er) for de respektive lokale facebookgruppene. 

For bedre å ta vare på verdifulle presentasjoner etc. vil det også bli gjordt endringer av kategorien Artikler på hjemmesidene. Dette kommer etterhvert. 

Har du spørsmål eller kommentarer så send gjerne disse til Odd Iglebæk odd@brahus.no.