Bilder fra Norsk Planmøte 2016

npm_erik_berg
Erik Berg, leder for Habitat Norge, tematisk avdeling i Norsk Bolig- og Byplanforening).
npm2016_adriana_allen
Adriana Allen, professor i Development Planning and Urban Sustainability ved The Bartlett Development Planning Unit (DPU), University College London (UCL).
npm2016_anette_galskjot
Anette Galskjøt, CEO for International Federation for Housing and Planning (IFHP).
npm2016_daniel_galland
Daniel Galland, Ålborg Universitet.
npm2016_fredrik_holth_anette_galskjot_karin-van-wijngaarden_aksel_hagen
Fra venstre: Fredrik Holth, Anette Galskjøt, Karin van Wijngaarden, Aksel Hagen.
npm2016_marius_gronning_spor3
Fra spor 3 Lokale styringsnettverk. Moderator Marius Grønning.
npm2016_notater_spor2
Notater fra spor 2: Marked og gjennomføring.
npm2016_pause
Pause dag 1.
npm2016_spor1
Diskusjon i spor 1: Politikk og plan.
npm2016_spor3
Diskusjon i spor 3: Lokale styringsnettverk. Fra venstre: Silvia Mete, Karin van Wijngaarden.
Publisert

i

,

av

Stikkord: