NYHETSBREV 03.03 2020

Nominasjon til 

Bolig- og byplanprisen 2020

Norsk Bolig- og Byplanforening søker forslag til planarbeider eller prosjekter som utmerker seg som fremragende arbeid innenfor by- og samfunns-planlegging. Formålet med prisen er å heve samfunnets interesse og respekt for god bolig- og byplanlegging, og å styrke fagmiljøenes fokus på kvalitet i planprosesser, planprodukter og utbyggingsprosjekter. Prisen kan gis til et bestemt planarbeid eller utviklingsprosjekt som utmerker seg på minst ett av følgende områder:

  • Overordnet strategisk plan
  • Kvalitet og innhold i forhold til bærekraftig utvikling
  • Estetikk og respekt for stedskvalitet
  • Originalitet og innovasjon
  • Konfliktløsning og gjennomføringsevne
  • Metode og planprosess

Les mer om nominasjonen og send inn ditt forslag

En tredje boligsektor i København, Wien og Zürich

Skal det bygges boliger i og rundt Oslo også for dem med middels til lavere inntekt og uten betydelig kapital, så trenger vi en ikke-kommersiell boligsektor understøttet av en ny tomte- og arealpolitikk. Byer som København, Wien og Zürich viser vei. Tar man fra hverandre den voldsomme boligprisveksten som har funnet sted i den vestlige verden siden krigen, og da primært de siste tre tiårene, er konklusjonen slående: Så mye som 80 prosent av prisveksten kan tilskrives økte tomteverdier alene.

Utledninger vil eiendomsinvestere i Norge

Utenlandske investorer vil kjøpe eiendom i Norge og vil aller helst ha staten som leietaker. Årsaken er de lave rentene over hele Europa, sier sje­føkonom Harald Magnus Andreassen på jobb i Sparebank 1 Markets i Vika i Oslo. Andreassen forklarer utenlandske investeringer i norske velferdsbygg med flukt fra lave renter i Europa.

Bosettings- og integreringsprisen 2020

De seks nominerte kommunene er Asker, Gjøvik, Randaberg, Sunndal, Tromsø og Voss. Nå kan du stemme på din favoritt. Blant de tre finalistene med flest stemmer, kårer IMDi en vinner. Du kan stemme på din favoritt fram til 17. april klokka 12.00. Bosettings- og integreringsprisen 2020 deles ut på IMDis årskonferanse i Oslo, 4. mai.

Les om de nominerte og gi din stemme!

Byarkitekt i Oslo?

Det politiske dokumentet om Oslos arkitektur har vært etterlengtet, ifølge Line Oma som er Oslo Arbeiderpartis talsperson for byutvikling. Onsdag 26. februar var saken oppe til behandling i bystyret, og hovedstaden vil etter alle solemerker få vedtatt en arkitekturpolitikk.

Hytter av 8,5 millioner

20 av de 24 hyttene ble kjøpt omtrent på salgsstart. Til en snittpris på 8,5 millioner kroner. – Flying start og over all forventning, vi hadde jo tenkt å bruke et par år på dette prosjektet., sier Terje Gjeisklid i Jessheim-firmaet Fundament Gruppen som han eier sammen med Jan Cato Åslie.

Les mer

Thon vil fylle igjen i Storgata

Ambisjonen er at oppgraderingen skal gi eiendommen og området et betydelig løft. Ill: Dark Arkitekter

Nei til ny rullebane på Heathrow

En britisk ankedomstol har satt foten ned for en ny rullebane på Heathrow-flyplassen. Kjennelsen er en seier for klimaaktivister som kjemper mot utvidelsen.

Les mer

Konsekvensutredninger plan- og bygningsloven

Veileder om konsekvensutredning for planer etter plan- og bygningsloven skal gi en mer utfyllende beskrivelse av forskrift om konsekvens-utredninger fra 2017. Formålet med denne veilederen er å gi en mer utfyllende beskrivelse av forskriften om konsekvensutredninger fra 2017.

OBOS skuffa over NRK-tomta

Les mer

Odd Fellow fyller igjen

Les mer

Stordalen vil bygge 17 etasjer i Trømsø

Nordic Choice Hotels og eier Petter Stordalen ønsker å bygge et nytt hotell på opptil 17 etasjer i Tromsø sentrum.

Utbyggingsplanene, som ble presentert tirsdag formiddag uken, omfatter bygging av et opptil 17 etasjer høyt hotell med konferanselokaler i Kaigata 3 i Tromsø, nord for det gamle Havnebygget og foran Tromsø kunstforening og Radisson.

Avklarende dom i Høyesterett om ansvarlig søker

10. februar falt dommen i Høyesterett (HR-2020-312) og boligkjøpere i Trondheim får nå erstatning på 12,2 millioner. Dommen innebærer en avklaring, men også en klar skjerpelse, av ansvarlig søkers ansvar i et byggeprosjekt.

Ny utställning om Kiruna

Les mer

Masterstipend om boligmarkedet

Les mer

Kjøper for
2,6 milliarder i Stockholm

KLP Eiendom har inngått avtale med SveaNor JV Holding og Hemsö Life Holding om kjøp av eiendommen Princeton 1 sentralt i Hagastaden i Stockholm, ifølge en pressemelding. – Vi ønsker å investere i moderne kvalitetsbygg på sentrale knutepunkter. Dette bygget står seg godt i en…

Trump vil ha nyklassisistisk
Donald Trump vil ha penere offentlige bygg og går til angrep på moderne arkitektur. Nå gir han presidentordre om kun å bygge nyklassisistisk arkitektur.

Les mer

San Fransico Mayor appoints political ally to run city planning

‘Indefensible’ appointment puts private-sector housing ally in key position as city faces massive displacement issues.

Les mer

World Urban Forum X

FNs største folkelige arrangement – «World Urban Forum» (WUF) ble avsluttet i Abu Dhabi torsdag formiddag. Med 13000 registrerte deltakere fra 160 land, 540 enkeltarrangement, 129 utstillere og mer enn tusen innledere ble Forumet en massiv og velregissert forestilling. Ingen køer verken foran inngangs-partier eller strategisk plasserte «Starbucks» automater forsinket framdriften. Møtene ble rapportert å være av bra kvalitet og godt besøkt. Også de norske.

Les mer