18. September 2018

NYHETSBREV 18. SEPTEMBER 2018
Minst 140 til “Sammen om byen” i Trondheim
– Vi har 150 plasser og så langt 140 påmeldte. Dette er vi veldig fornøyde med, sier Mathias Midbøe, nestleder i Norsk Boby sitt arbeidsutvalg.

Det er Mathias som sammen med Anita Helstrup, Runar Walberg og Grete Henninsen er primus motor, på vegne av Norsk Boby, for å arrangere Norsk Planmøte 2018.

Møtet starter allerede torsdag denne uka på Prinsen Kino i Trondheim. Det går over to dager og har fått titelen «Sammen om byen» – nye metoder for medvirkning og samarbeid i byutvikling. Programmet er basert på innspill fra mange. Detaljert informasjon finnes på www.boby.no. Planmøtet arrangeres hvert annet år. I 2016 var det i Stavanger.

Deltakerne kommer fra Alta i nord til Kristiansand i sør, forsetter Mathias. – De fleste er arkitekter eller planleggere, men noen politikere har også meldt sin ankomst. Veldig spennede er det at vi har et tjuetalls påmelde studenter. En del er sjølsagt fra NTNU, kort vei, men det er også deltakere fra AHO, NMBU og UiA.

Planmøtet er lagt opp med foredrag og byvandringer. Mathis sier at han personlig er mest spent på de såkalte parallellsesjonene. Disse er det fire av hver ettermiddag, og de spenner over svært ulike temaer. -Det er også her det blir gode muligheter til debatt og til å bli kjent med andre deltakere, understreker han.

BOBY-PRISEN
En sentral begivenhet på Norsk Planmøte er utdelingen av Boby-prisen. Formålet med denne er å heve samfunnets interesse og respekt for god bolig- og byplanlegging, og styrke fagmiljøenes fokus på kvalitet i planprosesser, planprodukter og utbyggingsprosjekter. I 2016 var det Straume sentrum i Fjell kommune som vant denne. Hvem det blir denne gangen får vi vite torsdag kveld.

BOBYs generalforsamling
Torsdag ettermiddag gjennomføres også Norsk Boby sin generalforsamling. Det er kommet to forslag til generalforsamlingen. Det ene handler om Boby sin framtid. Hva skal organiasjonen fokusere på i et langsiktig perspektiv hvor stadig flere, både private og offentlige aktører, satser store penger og ressurser på byutvikling?

Det andre forslaget dreier seg om dobbelt medlemsskap i både den internasjonale avdelingen Habitat-Norge og i en lokal forening.
FORCED EVICTIONS
4 october 2018, 9:00 AM

Speakers

Leilani Fahra – UN Housing Advisor

Clare Short – Chair, Cities Alliance

Evictee rep.s from Kibera, Nairobi; Otobe, Lagos,

Barcelona (PAH)
 

SIGN UP | FREE ADMISSION
Location: Oslo Architect Association  |  Josefines Gate 34

Nordregio Magazine 
Developing green cities

In this issue of Nordregio Magazine, you can read about two of the projects we are involved in to…

Les mer   

Buchardt vil ha hoteller som setter byene på kartet

Inkluderende arkitektur

Hvordan kan vi bli bedre til å utvikle de gode inkluderende løsningene? Hvordan kan vi nyansere, forstå ulike brukerbehov og perspektiver, og oversette ….
Les mer   

Rik møter fattig: Luftfoto viser de sterke kontrastene mellom rike og fattige

Bilder tatt fra luften viser hvor tett på hverandre fattig og rik bor i store deler av verden.
Ingenting viser bedre hvor enorme forskjellene er.
At det er store sosiale forskjeller i verden er ingen hemmelighet. Men sjeldent blir disse kontrastene tatt slik på kornet som fotograf Johnny Miller har klart med sitt prosjekt «Unequal Scenes».

En skulle tro at bildene er redigert. To bilder tatt fra luften på to helt forskjellige plasser i verden. Deretter plassert ved siden av hverandre i Photoshop, og delt av en rett linje i perfekt asymmetri.
 
Les mer   
Norsk Boby blir mer tilgjengelig
Norsk Boby har drøye sekshundre medlemmer. De aller fleste av disse er tilknyttet en av de elleve avdelingene; Agder, Bergen, Bodø, Buskerud, Innlandet, Nord, Oslo, Rogaland, Sunnfjord, Telemark og Vestfold, Trondheim og Habitat-Norge. 

Avdelingene arranger debatter og seminarer om aktuelle utfordringer i norsk og internasjonal bolig- og bypolitikk. Men dette er det vanskelig å finne ut av, siden mye av informasjonen om ulike arrangementer landet rundt i dag formidles via facebook. Er du ikke medlem av den lokale facebookgruppa, vet du lite om hva som skjer.

Dessuten, og kanskje vel så viktig, ut fra hjemmesidene er vanskelig å få oversikt over hele organisasjonens fortløpende aktiviter. Vi viser ikke godt nok fram totaliteten i hva vi kan og hva vi driver med.

Det er vel også sannsynlig at der holdes innledninger etc. som gjerne kan være alment tilgjengelig, også for interesserte som ikke var på det aktuelle møtet.

Ut fra dette har Bobys styre initiert et arbeid med å endre på organisasjoens hjemmesider. Et hovedformål er nettopp å gi bedre informasjon om hva som skjer i de ulike avdelingene. 

Konkret vil dette skje ved at hjemmesidene får ei «På gang» – en slags kalender – spalte som kommer opp straks man er inne på www.boby.no.

Rent teknisk vil dette skje ved at det etableres en oppkopling mellom lokale facebooksider og hovedsida. 

For å få til dette har Norsk Boby inngått et samarbeid med det grafiske firmaet abc-partner v/ Svein Gangsø. Det er også dette firmaet som hjelper til med å utgi Boby sitt “nye” nyhetsbrev. Lederne for Bobys ulike avdelinger bes melde fra til undertegnede, hvem som er kontaktperson(er) for de respektive lokale facebookgruppene. 

For bedre å ta vare på verdifulle presentasjoner etc. vil det også bli gjordt endringer av kategorien Artikler på hjemmesidene. Dette kommer etterhvert. 

Har du spørsmål eller kommentarer så send gjerne disse til:
Odd Iglebæk odd@brahus.no. 
Copyright © Norsk Bolig og Byplanforening

Vår epostadresse er:
post@boby.no

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*

Publisert

i

av

Stikkord: