Nytt styre i Norsk Boby

 Generalforsamling Norsk BOBY 20.09.18 

Sak 4 Valg av medlemmer til Arbeidsutvalget 2018 – 20 

Valgkomiteens innstilling til nytt arbeidsutvalg (AU) for perioden 2018-2020 følger av tabellen under. 

Landsstyret skal iht. foreningens vedtekter bestå av leder og 8 styremedlemmer som velges på generalforsamlingen. Dette utgjør AU, som sammen med medlemmer fra de regionale og tematiske foreningene, utgjør landsstyret i Norsk BoBy. 

Valgkomiteen har tatt utgangspunkt i at 3 medlemmer ønsker å fortsette i sine verv. Valgkomiteens hovedoppgave har derfor vært å finne frem til 5 nye medlemmer i AU og ny leder. 

Valgkomiteen har forsøkt å komme fram til et godt og sammensatt AU. Det har derfor vært vurdert en sammensetning av forskjellig type fagbakgrunn, representanter fra både offentlig- og privat sektor, stat- og kommune, geografisk spredning, og i noe grad ulik alder og kjønn.

 Valgkomiteen ønsker å takke AU for utført innsats i perioden 2016-2018. Vi er også glade for at påtroppende styremedlemmer er motiverte for en innsats i AU, og ønsker lykke til med arbeidet. 

Med vennlig hilsen valgkomiteen 

Kjell Ivar Kjølhamar, Heimdal Eiendom AS
Vibeke Arnesen, Moss kommune
Anja Fagereng, Moss kommune

 

Presentasjon av nye medlemmer:

 

Tord Bakke (leder)
Tord Bakke er byplanlegger og antropolog og har mer enn 15 års erfaring fra flere planleggingsmiljøer. Han jobber i dag med plan og analyse i 3RW arkitekter, som beskriver ham slik:
Bakke has a broad expertise from planning in all scales, from large regional area plans spanning more than 9 500 km2, to municipal plans, area plans and detailed zoning plans. As part of these processes he has gained proficiency in feasibility-, assessment- and impact studies, analyses, process management and legislation e.g. the planning and building act with associated laws and regulations.

Bakke’s latest projects include Bømoen area plan in Voss and plans for the Bergen Light Rail and Ytrebyen – a comprehensive new neighbourhood in Bergen. He has done large scale analysis for the Norwegian Directorate for Cultural Heritage including fieldwork in ten municipalities, and impact analyses as part of concession processes for hydro-power dams and installations. Bakke has a background in social science and has a strong focus on social development and sustainability in his projects. In this regard he is a sought for lecturer at colleges and universities in Norway.

Anne-Kristine Kronborg
Anne-Kristine er kunsthistoriker, og har bolighistorie og byplanhistorie som spesialområde. Hun er ansatt i OBOS, som formidlingskonsulent. Anne-Kristine har formidlet og forsket på by- og bolighistorie i en årrekke. Hun har tidligere vært stipendiat ved AHO og har skrevet om forholdet mellom arkitektur og politikk i det moderne Norge.

Hun har også hatt engasjement hos Plan- og bygningsetaten i Oslo, som forfatter av etatens jubileumsbok. Anne-Kristine har god kjennskap til foreningens historie gjennom sitt bidrag til «Reformisme og det moderne landskapet», og har fulgt arbeidet med boka om foreningens historie gjennom flere år.

Marja Skotheim Folde
Marja er arkitekt og jobber i Skien komune i byutviklingsstaben som prosjektleder for større og mindre byutviklings/ transformasjonsprosjekter.

Hun har bodd 15 år i Spania hvor hun studerte arkitektur og jobbet ved universitetet i en forskningsgruppe spesialisert på urbanisme.

Etter dette har hun tatt masteren i urbanisme på AHO. Hun er spesielt interessert i mulighetene som ligger i en tettere kobling mellom utdannings- og forskingsinstitusjonene med det daglige virket i kommunene.

Truls Halvorsen
Truls har en allsidig bakgrunn innen prosjektutvikling og byggebransjen.
Driver virksomheten Fjell Halvorsen AS som i hovedsak driver med oppføring av eneboliger og tomannsboliger til både proff-og privatmarkedet.

Hat stor interesse for arkitektur og grønn teknologi, og jobber for tiden mye med øko-samfunn og Zero Emission Neightborhoods.

Er i planleggingsfasen for en ZEN-pilot med ca 150 enheter med sentrumskvaliteter i sin hjemkommune Klæbu.

Har lang fartstid med foreningsarbeid, blant annet arrangementer mad mange deltakere.

Simon Magnus Simonsen
Simon har bakgrunn fra ulike arbeidsplasser etter avsluttet studier ved Bergen Arkitektskole i 2000. Han har opparbeidet seg en bred erfaring som praktiserende arkitekt gjennom 14 år samt de siste 4 åra som plan- og byggesaksbehandler i Fjordby-enheten i Oslo. De siste årene har han fått flere oppgaver med klima og miljøfokus, blant annet overvannsproblematikk.

Har tidligere jobbet med skoleprosjekter og næringsbygg/kjøpesenter. Har erfaring fra prosjektering, medvirkningsprosesser, mulighetsstudier og plan- og byggesaker.
Har erfaring med verv i frivilligheten som leder for for Moss BMX klubb fra 2014.

Julie Grindborg
Julie er nylig utdannet arkitekt fra Bergen Arkitekthøgskole.
Etterhvert i studiet ble hun stadig mer interessert i byutvikling, ettersom man der kan utrette mye for å forbedre livet for mange og forberede byene på fremtidens utfordringer. Har stor interesse for hvordan man kan løse sosiale utfordringer og samtidig skape enda bedre byliv og samhørighet – gjennom arkitektur og byutvikling.

Interessen førte henne til å arbeide med et diplomprosjekt fokusert på innbyggeres muligheter til å påvirke formingen av sin egen hjemby Hamar.

Hun jobber i dag på nyoppstartede Bylab på Hamar. Bylab er et tilgjengelig og sentralt sted i Hamar Sentrum med utstillinger og info om pågående prosjekter, og det tilrettelegges for dialog og debatt.


Publisert

i

av

Stikkord: