Personvernerklæring

Personvernerklæring Bolig- og Byplanforening

 

 1. Om personvernerklæringen

Bolig- og Byplanforening er opptatt av å ivareta givere og støttespilleres personvern. Som støttespiller hos oss skal du kjenne deg helt trygg på at dine interesser og rettigheter blir ivaretatt, og at vi respekterer din rett til å ha kontroll på dine personopplysninger. I vår personvernerklæring beskriver vi på en enkel måte hvordan vi behandler personopplysninger.

Vi følger norske lover for personvern og EUs personvernforordning som trer i kraft 20. juli. I tillegg følger vi bransjenormen som er utarbeidet av Innsamlingsrådet.

Denne erklæringen gjelder for deg som er fadder, fast giver og støttespiller til Bolig- og Byplanforening. Erklæringen er gyldig fra 13. juli 2018.

 

 1. Databehandleransvarlig i Bolig- og Byplanforening med kontaktinformasjon

 

Bolig- og Byplanforening er behandlingsansvarlig slik erklæringen beskriver og er derfor ansvarlig for at behandlingen skjer i tråd med gjeldende regelverk.

Bolig- og Byplanforenings generalsekretær er på vegne av Bolig- og Byplanforening behandlingsansvarlig for behandling av personopplysninger i organisasjonen.

Dersom du har spørsmål om personopplysninger og personvern, kan du kontakte oss på følgende måter:

Bolig- og Byplanforening,
Arbeidersamfunnets plass 1 Postboks 8944 Youngstorget 0028 Oslo
Organisasjonsnummer: 992 157 534

Epost: post@boby.no

 1. Grunnlaget for behandling av personopplysninger

 

Det rettslige grunnlaget for behandling av personopplysninger er avtalen vi har med deg som fadder, giver eller støttespiller til Bolig- og Byplanforening. Personopplysninger som behandles for å innrapportere til skattemyndighetene om skattefradrag for bidrag er hjemlet i loven. Det samme gjelder behandling av personopplysninger for å innfri våre plikter i henhold til regnskap- og bokføringsloven. I enkelte tilfeller vil behandlingen også skje på grunnlag av legitim interesse.

 

 1. Bruk og behandling av personopplysninger

I Bolig- og Byplanforening benytter vi de personopplysningene som er nødvendig for å kunne gi deg som fadder og støttespiller relevant og god oppfølging, og oppfylle vår avtale med deg. Vi lagrer det som er nødvendig for å oppfylle avtalen med deg, altså behandlingsformålet. Til dette benytter vi personopplysninger du gir oss gjennom ditt fadderskap eller som støttespiller. Vi er i tillegg lovpålagt å oppgi ditt bidrag til skattemyndighetene slik at du kan få skattefradrag for dette dersom du ønsker det.

Personopplysningene er korrekte på det tidspunktet vi samler dem inn, og vi gjennomfører tiltak for å holde disse oppdatert samt retter/sletter feilaktige opplysninger.

 

 1. Retten til å lagre og behandle personopplysninger

Bolig- og Byplanforening behandler personopplysninger med de formål som oppgis i denne personvernerklæringen.  Vi lagrer og behandler informasjon om våre støttespillere for å:

 • Bekrefte at vi har korrekt identitet på deg som støttespiller.
 • Ta imot bidrag fra deg som fadder, giver og støttespiller.
 • Administrere og følge opp forpliktelsene vi har i avtalen med deg som fadder, giver og støttespiller.
 • Informere relevant, målrettet og kostnadseffektivt i ulike kanaler om Plans formål, arbeid og resultater generelt, ditt fadderskap spesielt og andre eventuelle støttemuligheter som finnes hos oss.
 • Sikre korrekt, god og sikker informasjonsflyt mellom giver og fadderbarn ved fadderskap.
 • Formidle informasjon om Bolig- og Byplanforening.
 • Kunne innberette til myndighetene at du skal ha skattefradrag for bidrag dersom du skulle ønske dette.
 • Kunne bruke personopplysninger til å begrense eller målrette informasjon tilpasset dine interesser i sosiale medier som Facebook, Instagram, Snapchat, ManyChat og Twitter.
 • Kunne gjennomføre remarketing-aktiviteter (se pkt. 8).
 • Kunne yte god service, eksempelvis å håndtere dine henvendelser på korrekt og profesjonell måte dersom du skulle kontakte oss vedrørende faktureringer, betalingsoppfølging og utøvelse av dine rettigheter.

Dersom du har vært fastgiver lagrer vi, basert på legitim interesse, i en periode fortsatt personopplysninger om deg for å kunne holde deg oppdatert om Plans bistandsarbeid, støttemuligheter og vårt humanitære arbeid.

 1. Innsamling, lagring, behandling og deling av personopplysninger

Vi samler kun inn og lagrer de opplysningene som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen. I all hovedsak skjer dette direkte fra deg som støttespiller.  Alle våre faste givere må være 18 år. Dersom vi skal registrere et fadderskap eller en fastgiveravtale på en person under 18 år, må dette også registreres sammen med en myndig person.

Vi samler inn og lagrer:

Navn, adresse, telefonnummer, mobiltelefonnummer, e-postadresse, kjønn, fødselsdato, personnummer, om du vil ha fadderskapet registrert på din familie, og hvordan du ble vervet som giver/støttespiller. Vi lagrer også eventuell påloggingsinformasjon for MinSide på https://121667-www.web.tornado-node.net/

Vi lagrer opplysninger vi har mottatt underveis i din periode som fadder og støttespiller så lenge du er en aktiv giver og så lenge vi vurderer nødvendig i forhold til behandlingsformålet og i henhold til andre lovkrav.

Vi lagrer oversikt over hvilken informasjon og kommunikasjon vi har sendt deg igjennom din tid som fast giver og støttespiller, herunder også om og når du eventuelt har kommunisert med ditt fadderbarn.

Vi påfører geosegmentert informasjon på våre fastgivere via tredjepart. Dette er ikke en direkte personinformasjon, men utledet informasjon basert på oppgitt postadresse.

Vi deler kun personopplysninger mede samarbeidspartnere, selskaper eller underleverandører som trenger opplysningene for å levere tjenester og utføre oppgaver på vegne av oss. Eksempel på dette er ajourhold av personopplysninger. Det er Bolig- og Byplanforening som har databehandleransvaret, og i disse tilfellene har vi databehandleravtaler som sikrer at opplysningene kun brukes til det oppdraget det er signert avtale for, i den tiden avtalen gjelder, på en sikker måte.

Vi deler også enkelte personopplysninger innenfor føderasjonen Plan International, eksempelvis landkontor hvor fadder har fadderbarn.

Dine personopplysninger lagres ikke lenger enn nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen, og vi har innført rutiner for å sikre dette.

 1. Dine rettigheter

Bolig- og Byplanforening behandler personopplysninger i henhold til den nye personopplysningsloven fra juli 2018 samt gjeldende forskrifter. Som støttespiller har du rett til å kreve: innsyn, retting, begrensning og sletting. Dersom du ønsker, kan du klage til Datatilsynet på behandling som du mener er i strid med reglene.

Du kan også enkelt reservere deg mot direkte kommunikasjon fra oss dersom du ønsker det.

Dersom du ønsker å kontakte oss for å utøve dine rettigheter, finner du kontaktinformasjonen i personvernerklæringens punkt 2.

 1. Informasjonskapsler (cookies)

Ved å bruke nettsiden vår samtykker du i at vi kan sette cookies i din nettleser.

For å gi deg relevante annonser i andre kanaler enn på våre nettsider, benytter vi oss av remarketing. Via informasjonskapsler fra tredjeparter, kan vi vise deg annonser fra Bolig- og Byplanforening som vi mener er relevante for deg på andre steder enn vår nettside. Dette baserer seg på informasjon omsider du har besøkt på våre nettsider og brukerinformasjon.

«Cookies» / «informasjonskapsler» er en standard teknologi som stort sett alle nettsider bruker i dag. En cookie er en liten tekstfil som legges i din nettlesers internminne, og den gjør at vi kan holde styr på hva du legger i handlekurven din, hvilke varer som presenteres, om du er pålogget eller ikke, samt gir oss statistikk som vi bruker til å gjøre nettsidene våre bedre for brukerne våre. De fleste moderne nettlesere (Google Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari, Opera, etc.) er innstilt på å akseptere cookies automatisk, men du kan selv velge å endre innstillingene slik at cookies ikke blir akseptert. Vi gjør oppmerksom på at det vil føre til at svært mange nettsider ikke vil fungere optimalt om du ikke aksepterer cookies.

Som de fleste andre nettsteder samler vi inn informasjon automatisk og lagrer den i loggfiler på våre servere. Dette er informasjon som f.eks. IP-adresser, hvilken type nettleser man bruker på våre sider, operativsystemer, dato og tid for besøk, samt en del data om navigasjon.

Informasjonen vi samler inn bruker vi til å analysere trender, slik at vi kan gjøre nettsidene våre bedre for deg som besøker oss på nett. Informasjonen behandles kun internt av oss. Vi lagrer aldri informasjon som kan identifisere deg personlig.

Typer av Cookies

Når du besøker vår nettside, kan 4 ulike typer cookies bli plassert på din enhet. Disse 4 typer er: First-party cookies, Third-party cookies, Session og Persistent cookies.

First-party cookies:
First-party cookies er cookies som plasseres på din enhet (PC, nettbrett, mobil, ol.) direkte av oss. Slike cookies kan inkludere andre cookies, som session og persistent cookies (forklart nærmere under). First party cookies benytter vi til å spore bevegelser på din enhet igjennom vår nettside, for eksempel til markedsførings og analytiske formål.

Third-party cookies:
Third-party cookies er cookies som plasseres på din enhet av våre kommersielle partnere. Også disse kan inkludere andre cookies, som session og persistent cookies (forklart nærmere under). Våre kommersielle partnere benytter third-party cookies for ulike målrettede formål, for eksempel for å muliggjøre at den reklame som de mener at passer deg best, blir valgt og sent til din enhet, basert på tidligere aktiviteter på din enhet på internett.

Session Cookies:
Perioden i mellom det tidspunktet du åpner din nettleser, og det tidspunktet du lukker din nettleser, kalles en nettlesersesjon. Session cookies er cookies som plasseres på din enhet i løpet av en slik nettlesersesjon, men som utløper og normalt slettes ved utløpet av en nettlesersesjon. Vi og våre kommersielle partnere benytter session cookies for ulike formål, herunder for å spore bruk av vår side under en enkel nettlesersesjon og for å hjelpe deg til å bruke en side mer effektivt. Som  eksempel brukes session cookies til å påminne oss om at din enhet er pålogget vår nettside.

Persistent cookies:
Persistent cookies er cookies som er plassert på din enhet i løpet av en nettlesersesjon, men som forblir på din enhet etter utløpet av nettlesersesjonen. Persistent cookies tillater at vår nettside gjenkjenner din enhet når denne er benyttet til å få tilgang til vår nettside igjen etter at en nettlesersesjon har utløpt og en ny nettlesersesjon har begynt, primært for å hjelpe deg til å raskt logge inn på vår nettside igjen. Persistent cookies er også benyttet, både av oss og av våre kommersielle partnere, til analytiske formål. Persistent cookies forblir virksomme for definerte tidsperioder. Typisk vil persistent cookies, plassert på din enhet ved besøk på vår nettside, forbli virksomme fra 1 dag til 5 år.

Slik kan du slette informasjonskapsler/cookies i din nettleser

Hvis du bruker en nettleser eller versjon som ikke er listet opp her, går du til brukerstøtten for nettleseren for å finne de aktuelle instruksjonene, eller klikk på nettleserens «Hjelp»-funksjon.

Vi gjentar at du vil få problemer med å benytte både dette nettstedet optimalt, samt de fleste andre nettsteder, om du ikke aksepterer cookies!

Google Chrome:
1. Klikk på skiftenøkkelikonet på verktøylinjen i nettleseren.
2. Velg Verktøy.
3. Velg Tøm logg.
4. I dialogruten merker du av for de informasjonstypene du vil fjerne.
5. Bruk menyen øverst for å velge datamengden som du vil slette. Velg tidenes morgen for å slette alt.
6. Klikk på Tøm logg.

Internet Explorer 9.x:
1. Klikk på Verktøy-knappen (ikonet som ser ut som et tannhjul). Hvis du ikke ser menyen, trykker du på Alt-tasten på tastaturet for å vise menyene.
2. Velg Sikkerhet i rullegardinmenyen.
3. Velg Slett leserlogg.
4. Fjern merket for Bevar data for webområder i Favoritter.
5. Merk av for Midlertidige Internett-filer.
6. Klikk på Slett.
Merk: Det kan ta flere minutter å slette bufferloggen.

Internet Explorer 8.x:
1. Klikk på Sikkerhet-menyen. Hvis du ikke ser menyen, trykker du på Alt-tasten på tastaturet for å vise menyene.
2. Velg Slett leserlogg.
3. Fjern merket for Bevar data for webområder i Favoritter.
4. Merk av for Midlertidige Internett-filer.
5. Klikk på Slett.
Merk: Det kan ta flere minutter å slette bufferloggen.

Internet Explorer 7.x:
1. Klikk på Verktøy-menyen. Hvis du ikke ser menyen, trykker du på Alt-tasten på tastaturet for å vise menyene.
2. Velg Slett leserlogg.
3. Klikk på Slett filer.
4. Klikk på Ja i bekreftelsesvinduet.
5. Klikk på Lukk.
Merk: Det kan ta flere minutter å slette bufferloggen.

Mozilla Firefox:
Mozilla Firefox:
1. Klikk på Verktøy-menyen.
2. Velg Slett logg.
3. Velg Alt i rullegardinmenyen Slett tidsrommet.
4. Merk av for Buffer.
5. Klikk på Slett nå.

Safari for Mac OS X:
1. Klikk på Safari-menyen.
2. Velg Tøm buffer.
3. Klikk på Tøm.

Safari for Windows:
1. Klikk på Innstillinger.
2. Velg Innstillinger i rullegardinmenyen.
3. Klikk på Personvern.
4. Klikk på Fjern alle nettsteddata i delen Informasjonskapsler og andre nettsteddata.
5. Klikk på Fjern nå.
6. Lukk Innstillinger-dialogruten.

Opera:
1. I Opera klikker du på Verktøy-menyen.
2. Velg Slett private data i rullegardinmenyen.
3. Klikk på Detaljer.
4. Velg Tøm hele mellomlageret, og fjern merket for eventuelle rader du ikke ønsker å tømme.
5. Klikk på Slett.

 1. Informasjonssikkerhet

Bolig- og Byplanforening sikrer dine personopplysning med hensiktsmessige tekniske tiltak, organisatoriske tiltak, et hensiktsmessig nivå av sikkerhet mot ikke-godkjent behandling, ulovlig behandling, tilfeldig eller ulovlig tap, ødeleggelse eller skade.

Dersom vi med en rimelig grad av sikkerhet kan si at det har vært brudd på sikkerheten ved behandling av dine personopplysninger, vil vi rapportere om sikkerhetsbruddet til ledelse og relevante personer i organisasjonen. Deretter vil vi undersøke og gjennomføre dokumenterte tiltak. Ved behov vil vi meddele givere via hensiktsmessige kanaler.